Inspiraci ke svým vystoupením hledaly taneční skupiny různě. Vystoupení ZUŠ Holešov svým názvem odkazovalo na film Matrix, Taneční divadlo MIMI FORTUNAE naopak za zvuků písně Slunečnice zavzpomínalo na Oldřicha Nového.

První ročník prostějovské krajské přehlídky se uskutečnil v roce 2011, od té doby se kvalita a ztvárnění scénického tance výrazně posunuly.

„Choreografie se postupem času vyvíjejí. Účastnící najednou vidí, co dělají jiní kantoři, kam se to posouvá a po těch sedmi letech je vidět velký posun,“ podotkla Martin Drmolová z kulturního klubu DUHA, který celou akci organizuje.

Právě Drmolová spolu s taneční učitelkou Pavlou Krieger Jahodovou celou soutěž před sedmi lety založila.

„Na začátku jsme to nějak nastavili a od té doby to funguje. Jsme zvyklí organizovat přehlídky, ať už přednesu nebo divadla, a ten scénický tanec je po organizační stránce podobný,“ dodala Drmolová.

Hodnotit a porovnávat kvalitu jednotlivých vystoupení podle Krieger Jahodové není snadné a je třeba posuzovat řadu hledisek.

„Důležitý je obsah. Pokud má choreografie nějaký název, musí s ním ta choreografie i tanečník korespondovat. Důležitá je i technika, která musí být nastavená tak, aby jí tanečníci zvládli,“ vysvětlila pedagožka a choreografka.

Podle ní musí kvalitní vystoupení scénického tance obsahovat ve vyváženém množství několik složek.

„Svou roli hraje výběr hudby, která musí odpovídat tématu a nesmí být výraznější než samotní tanečníci. Posuzuje se i celková estetičnost, tedy kostýmy, rekvizity nebo využití světel. Když tam najdete všechny tyto atributy, pak se jedná o správnou choreografii,“ prozradila recept na kvalitní scénický tanec Krieger Jahodová.

I ona měla v soutěži své želízko v ohni. Choreografie souboru BUĎ ZUŠ Prostějov s názvem „Přesýpací hodiny“ si nakonec odnesla cenu poroty za skupinovou práci s tempem a dynamikou.

„Je fajn vidět, jak tanečníci v průběhu let rostou a dospívají. Když jsme v roce 2011 začínali, byly to děti ve druhé nebo třetí třídě, dnes jsou už druhým rokem v dospělácké kategorii,“ poznamenala Pavla Krieger Jahodová.