Zahrádkářům se i díky pomoci celé řady příznivců podařilo vytvořit zajímavou výstavku.

K vidění zde byly nejen výpěstky zeleniny a ovoce místních občanů, ale své vzorky přivezli i pěstitelé z okolních obcí.

Výstavu doplňovaly květiny a byliny. Dále pak živé i suché vazby, expozice starého zahradnického nářadí, ukázky zakonzervovaného ovoce a další.

Stěny zdobily obrazy se zahrádkářskou tématikou, které malovala členka naší organizace.

Domů si návštěvníci kromě příjemného zážitku mohli odnést i cibulky květin nebo hrníčkované květiny.

Rozšíření muzea

Současně s výstavou bylo otevřeno i obecní Muzeum paměti a života, kde je možné si prohlédnout starší exponáty ze života na vsi, ale i retro věci z dob nedavno minulých. Expozice byla letos rozšířena i o venkovní výstavku, kde najdete staré zemědělské nářadí.

Výstavu kromě místních zhlédlo díky cyklistické akci na kolech, kterou pořádal Mikroregion Němčicko, slušné množství návštěvníků, a věřím, že si všichni odnášeli i příjemný pocit.

Myslím si, že podobné akce, i když se stráví spousta času s přípravou a samotnou výstavou, je dobré pořádat a zachovávat i přes řeči škarohlídů, že věc, na které se nevydělává, nemá smysl dělat a každý se má svým koníčkem bavit doma.

Jsem toho názoru, že každá věc, kterou děláme pro sebe i ostatní smysl má. Děkuji všem, kteří se na této velice pěkné akci podíleli…

Za ČZS Víceměřice Petr Buriánek