"Na velké části kruhových objezdů máme smíšené trvalkové výsadby, na velkém kruhovém objezdu na Plumlovské je vyseta luční směs - různě se proměňující květnatá louka. Ta je vyseta i na kruhovém objezdu v Určické ulici, o což se zasloužila komise životního prostředí v čele s předsedou Liborem Marčanem. Na tomto kruhovém objezdu byly komisí také pro bohatší jarní kvetení vysázeny botanické tulipány a ladoňky," komentuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.