Vyvěšování budek tak navázalo na předchozí aktivity, které ochranáři u Plumlova provozují. Nad bývalým lomem například vyskládali hrázku z kamení , aby se měl hmyz a další živočichové kde slunit, při kosení louky zase pro hmyz nechávají neposečené části.

Na konci vycházky pak každý z účastníků dostal barevné pexeso s obrázky vzácných rostlin a živočichů, kterým ten den pomáhal. (pam)