Největší domovy pro seniory v Olomouckém kraji ujistily, že jsou na péči o nakažené připraveny, pokud by se zde onemocnění vyskytlo.

Problémů se ovšem obávají zejména v menších zařízeních. Chyběl by personál i kapacity pro izolaci nakažených s mírným průběhem.

„Byli jsme prvním zařízením v Olomouckém kraji, které už na doporučení ministerstva zdravotnictví zakázalo návštěvy. Okamžitě jsme začali řešit přísun ochranných prostředků a dezinfekce,“ uvedla Dana Pátková, ředitelka Domova pro seniory Radkova Lhota s kapacitou přes 200 klientů.

Nedostatek prostředků ochrany se zde neprojevil. „Krajský úřad nás zásobuje, dnes si jedeme pro další pomůcky,“ sdělila v pondělí.

V Radkově Lhotě již vyčlenili kapacitu pro nemocné. Do tří hodin jsou schopni zareagovat tak, aby byli nakažení izolováni a personál oddělen od kolegů.

„Máme vyčleněno oddělení, které bude infekční. Připraveny máme krizové plány, jak bychom klienty sestěhovali, kdo tam bude sloužit,“ uvedla Pátková.

„Doufáme, že nás to nepotká, ale jestli potká, troufám si říct, že jsme dobře připraveni a vybavení, že to zvládneme,“ dodala ředitelka domova.

Poradí si i s novým ohroženým klientem

Zařízení by si poradilo i v případě příjmu nového klienta, u něhož je nově nutné vyžadovat vyšetření na koronavir s negativním výsledkem.

„Kdybychom museli přijmout klienta, dáme si ho do izolace. Máme připraven jednolůžkový pokoj, kde jej umístíme a 14 dnů bude sledován, budeme opatrní a ve střehu,“ popisovala ředitelka.

V olomouckém Domově seniorů Pohoda Chválkovice sice mají nezbytné ochranné prostředky, ale do ideálního stavu je i zde daleko. Zásobování v celé České republice vázne.

Maximální míra ochrany

„Dovedeme si představit, že by mohlo být daleko masivnější, ale situace je taková, jaká je. Přes krajský úřad se v současné době podařilo dodat velký počet respirátorů se stupněm ochrany FFP2. Aktuálně jsme jeli pro další ochranné pomůcky, například pláště a ochranné brýle,“ popisoval situaci Jiří Floder, ředitel jednoho z největších zařízení pro seniory v Olomouckém kraji.

Také ve Chválkovicích přikročili k zákazu návštěv dříve než většina ostatních domovů pro seniory.

„Reagovali jsme hned. Každý den znamená, být o krok napřed. Se zákazem návštěv jsme zavedli izolaci po jednotlivých budovách a odděleních,“ vyjmenovával přijatá opatření.

„Mohu ujistit, že naši klienti jsou v maximální možné míře chráněni,“ uvedl Jiří Floder.

Respirátor je dvousečná zbraň

I v Domově se zvláštním režimem v Bílsku, kde poskytují sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, si posteskli, že zásobování ochrannými prostředky by mohlo být lepší, ale zásadním nedostatkem aktuálně netrpí.

„Komunikujeme s krajským úřadem a hasiči, dnes si jedeme pro další ochranné pomůcky,“ popisoval v pondělí ředitel zařízení Mirko Spurník.

„Distribuce funguje přiměřeně, žádný zásadní problém nemáme,“ hodnotil.

Respirátory k dispozici nemají žádné. Zaměstnanci používají roušky.

„Respirátor je dvousečná zbraň, protože chrání nositele, ale ne ostatní,“ uvedl ředitel.

Pro případné zavlečení nákazy do domova s 34 klienty, jsou zde schopni vyčlenit požadovaných 10 procent kapacity, ale ředitel pochybuje o tom, zda takové opatření může zabránit dalšímu šíření nákazy.

„Vyčleníme jeden pokoj a uděláme z něj třílůžkový. Je toto ale izolace a řešení, které může zastavit šíření?“ poukázal.

Obává se rovněž o zajištění chodu zařízení v případě, že onemocní byť jediný zaměstnanec a ostatních budou muset do karantény. Sám byl 14 dní v izolaci v Litovli.

„Pokud by zde onemocněl klient, měl by jít do izolace mimo zařízení. Nelze riskovat rozšíření nákazy. Ale tento problém jistě neřešíme pouze my. Je zapotřebí přijmout systémové opatření,“ dodal.

Kam nemocné převezeme?

Pouze textilní roušky mají k dispozici v Domě pokojného stáří v Čechách pod Kosířem, kde žijí senioři v nájemních bytech.

Stálá zdravotní péče zde není zajištěna. Obec, která je zřizovatelem domova, zakázala návštěvy a provádí dezinfekci prostor.

„Kdyby zde došlo k nákaze, nejsou žádná lůžka nebo prostory, kde by se infikovaní nájemníci mohli izolovat,“ reagoval starosta Milan Kiebel.

„Pamatuje někdo na tato zařízení? Nemocní by se museli někam převézt, aby se nákaza dále nešířila. Kam? V tuto chvíli opravdu nevím, jak by se situace řešila,“ dodal.