„Povodní bych se v Prostějově nijak nebál, ale horší je to s přívalovými dešti. Stačí se jenom podívat, co v tomto roce dokázalo pár minut intenzivního deště na některých místech republiky. Hned měli lidé plné sklepy a domy vody, protože to šlo tak rychle, že se ani nestačili divit," míní Pavel Záborský z Prostějova.

Návrhová část studie, kterou vypracovali odborníci, zahrnuje celkem 25 opatření.

„Tři z nich budou ještě dopracovány," vysvětlila Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace na prostějovské radnici.

Jedná se například o poldr na Českém potoce, který má pomoct snižovat průtoky na potoce v Čelechovicích na Hané, Smržicích, Držovicích a Vrahovicích.

„Zbudování nádrže má zachytit povodňové průtoky na Českém potoce a ztlumit je na neškodný odtok. Boční poldr na Romži zase bude schopný snížit celkové průtoky ve Vrahovicích," vysvětlila Anna Kajlíková.

Zacíleno na Romži u Vrahovic

Protipovodňová opatření mají ochránit lokality města, které jsou ohroženy případnou záplavovou vlnou. Jedná se především o Vrahovice, které jsou potencionálně ohrožené rozvodněním říčky Romže.

„Od soutoku s Hloučelou až po most na Vrahovické ulici bychom zkapacitnili tok Romže. V minulosti tady došlo k zaplavení domů hlavně v Husitské ulici a Petra Jilemnického. Koryto Romže tady bylo necitlivě upraveno do pravidelného lichoběžníkového tvaru. Současná trasa toku je skoro přímá a je tu nedostatek stromů a keřů. Koryto řeky bychom upravili do složeného průtočného profilu se stěhovavou kynetou, tedy prohloubenou a trvale zaplavovanou částí koryta. Vysadili bychom zde také původní keře a stromy," nastínila referentka mediální komunikace s tím, že touto úpravou by se zvýšily i rekreační možnosti části Romže.

Protipovodňová opatření se mají dotknout i biocentra a biokoridoru Močidýlka, který chce město zároveň zatraktivnit.

„Opatření by měla chránit před rozlitím vody domy mezi Olomouckou, Vrlovou, Neumannovým náměstím a Hybešovou ulicí," uvedla Anna Kajlíková.

Podle prostějovského primátora by měl případný zásah do vodních toků preventivní charakter.

„Když přijde více vody, tak to občany samozřejmě obtěžuje, ale není to tak dramatické jako v jiných městech. Studie nám má ukázat, která místa jsou vodou ohrožena. Rozhodně však nyní nehrozí, že by přišla nějaká velká přílivová vlna," nechal se slyšet Miroslav Pišťák.