„Ze studie vyplyne, jaká protipovodňová opatření ochrání lokality města, které jsou ohroženy případnou záplavovou vlnou. Jedná se především o lokalitu Vrahovic, která je potenciálně ohrožená rozvodněním říčky Romže," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Zároveň dodal, že předběžně se počítá s vybudováním propojení Romže a Hloučely.

„Voda z rozvodněné Romže by byla uměle přepouštěná do Hloučely. Tu reguluje plumlovská přehrada, takže v případě větší vody by se oba přítoky rozvolnily a k povodni by v Prostějově nedošlo," vysvětlil Zdeněk Fišer. Zároveň dodal, že rozvodněné Romži by pomohl i rozlivový poldr u Kostelce na Hané.

„Povodní bych se v Prostějově nijak nebál, ale horší je to s přívalovými dešti. Stačí se jenom podívat, co v tomto roce dokázalo pár minut intenzivního deště na některých místech republiky. Hned měli lidé plné sklepy a domy vody, protože to šlo tak rychle, že se ani nestačili divit," míní Pavel Záborský z Prostějova.

Přílivová vlna nehrozí, říká primátor

Podle prostějovského primátora by měl případný zásah do vodních toků preventivní charakter.

„Když přijde více vody, tak to občany samozřejmě obtěžuje, ale není to tak dramatické jako v jiných městech. Studie nám má ukázat, která místa jsou vodou ohrožena. Rozhodně však nyní nehrozí, že by přišla nějaká velká přílivová vlna," doplnil Miroslav Pišťák.

O vypracování studie se postarají odborníci z brněnské firmy, kteří ji nabídli vyhotovit za 1,4 milionu korun. Menší část peněz půjde z městské kasy, devadesát procent nákladů pokryje dotace.

„Studie má také vyhodnotit, zda realizace navržených opatření není dražší, než by byly případné škody způsobené povodněmi," dodal náměstek primátora.