Vesnice se rozkládá v členitém terénu Drahanské vrchoviny pár kilometrů od města Konice. V obci není škola ani hospoda, ale celorepublikově je mezi turisty známá pramenem Ochozské kyselky.

"Díky kyselce jsme známí. Přiznávám, že stávající prostředí v okolí pramene není takové, jako bychom si představovali. Navíc nám nepomáhá ani kůrovcová kalamita, kdy musela být spousta stromů vykácena," říká starosta a pokračuje: "V dohledné době ale připravujeme výsadbu nových stromů. Chtěli bychom tam také instalovat různé prvky a zařízení, pro místní a turisty, mohlo by také dojít k obnovení druhého pramene."

Někdejší sláva Ochozské kyselky je stále v paměti místních rodáků.

"Bývala tam tančírna, kterou pamětníci nazývali "díža" a stála na pomezí katastrů Ochoze a Rakůvky. Mnohem později tam pak vznikl pionýrský tábor, který počátkem devadesátých letech začal chátrat a dnes už tam po něm moc stop nenajdete," doplňuje starosta.

Kdy provoz v budovách původního tanečního pavilonu a restaurace zanikl, není jisté. Je však zřejmé, že v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se o provozování areálu zajímaly různé organizace převážně za účelem zřízení rekreačního střediska.

Významnou akcí, která láká každoročně stovky návštěvníků jsou i Svatováclavské hody.

"Máme zde kapli svatého Václava. Naše hody jsou a snad v budoucnu i budou hojně navštěvovanou akcí," komentuje Martin Bílý. Kaple svatého Václava stojí u budovy bývalé školy, ze které je dne společenský dům Kaple byla postavena roku 1884.

Místní části Ochozi je Střelná, která byla do roku 1849 samostatnou obcí. Ve znaku měla tři kopce. Na prostředním pahorku byl kříž, na bočních kopcích byl strom. Nad pahorky se vznášel orel s korunkou na hlavě.