„Nyní se buduje první z nich. Povede přes říčku Hloučelu kousek od železničního mostu v Kostelecké ulici v Prostějově,“ uvedl Antonín Zajíček, vedoucí odboru správy majetku města Prostějova.

Druhý most pro cyklisty začnou dělníci stavět přes říčku Romži. Obě tyto stavby budou ležet na cyklotrase Prostějov- Kostelec na Hané.

Třetí most pak postaví kraj na stávající stezce pro cyklisty mezi Prostějovem a Smržicemi. Cyklisté budou do jeho klenutí šlapat, aby se vyhnuli automobilům jezdícím po plánované severní spojce.

Čtvrtý most, zakončení severní spojky sloužící především pro automobily, pak překročí železniční přejezd i cyklostezku vedoucí podél trati na odbočce z Kostelecké ulice do Smržic.