„Silnici jsme ještě nepřevzali, protože letos bude pokračovat rekonstrukce úseku od Skřípova až do Horního Štěpánova,“ uvedla Irena Šikulová, ze Správy silnic Olomouckého kraje v Prostějově.

Podle ní je předpokládaný termín dokončení v červenci.

„Stavební firma bude muset silnici opravit, jinak ji nepřevezmeme,“ zmínila Šikulová.

Silnici kraj rekonstruoval metodou recyklace za studena, která je rychlejší a levnější.

„Tento způsob se používá v místech, kde je menší zatížení, jako tady. Nechápu, proč je silnice tak zničená,“ informoval Vítězslav Procházka, vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Konici.

Podle místních obyvatel je komunikace úzká. Když se zde vyhýbají dvě velká vozidla, musejí najet na kraj. Zatížením pak vznikají praskliny.