„V dalších etapách vznikne například přednáškový sál v prostorách dnešní vinárny a restaurace v přízemí jižního křídla,“ přiblížil záměry radních místostarosta Pavel Drmola.

„To je však otázka budoucnosti a především financí,“ pokračoval.

V prostorách galerie, jenž má začít sloužit veřejnosti už příští rok, bude radnice vystavovat mimo jiné i výtvarná díla ze své sbírky.

„Město Prostějov se prostřednictvím usnesení zastupitelstva rozhodlo, že každý rok vyčlení z rozpočtu půl milionu korun na nákup uměleckých děl.

Neřekl bych zatím, že je to sbírka, je to jakýsi základ,“ konstatoval předseda komise pro nákup uměleckých děl místostarosta Miroslav Pišťák.

Jak velký je základ sbírky?

Není však bohužel jasné, jak velký tento základ sbírky dnes je.

„Konkrétní číslo vám neřeknu, protože to spočítáno nemám, ale jsou to desítky nejrůznějších uměleckých děl,“ prohlásil Pišťák.

Ani úředníci správy majetku města nebyli schopni předložit seznam uměleckých děl s náležitostmi inventáře sbírky. Přesto však předseda komise neztrácí přehled o významných přírůstcích. Mezi jejími autory figurují jména jako Boris Jirků, Jiří Mádlo či Otmar Oliva.

Sen jinocha za půl milionu

„Nejvýznamnější akvizicí, mohu–li si použít toto slovo, bylo rozhodnutí, že uzavřeme dohodu s Moravskou gobelínovou manufakturou. Ta nám zpracovala na motivy obrazu Jana Preislera goblén Sen jinocha. Cena byla necelého půl milionu korun,“ sdělil místostarosta.

Originál obrazu visí v Muzeu Prostějovska, goblén si mohou lidé prohlédnout na chodbě radnice před vstupem do kanceláře starosty. Ostatní díla zdobí prostory úřadoven i veřejných prostor radnice nebo jsou uložena ve skladu.

Podle Miroslava Pišťáka obsahuje sbírka především práce umělců z Prostějovska nebo výtvarníků s regionem nějakým způsobem spojených. Komise se však podle svého předsedy nebrání ani nákupům děl odjinud. Vždy se prý však musí jednat o kvalitní výtvory.