Vše by mělo být vyřízené do jednoho až dvou měsíců,“ uvedl Jan Cieslar, tiskový mluvčí ministerstva kultury.

„Dům je výrazným architektonickým prvkem městské památkové zóny a leží v těsném sousedství několika kulturních památek. Zámku, sokolovny, Masarykovy školy a dalšího památkově chráněného měšťanského domu,“ konstatoval Daniel Zádrapa z oddělení památkové péče městského úřadu.

Autorem domu je významný prostějovský rodák architekt Max Fleischer, který později působil ve Vídni..

„Dříve se předpokládalo, že stavbu projektoval Rudolf Konečný, ale jednalo se pouze o provádějícího stavitele. Vlastním projektantem byl právě vídeňský architekt Max Fleischer, který společně s Rudolfem Konečným plány také signoval,“ sdělil Zádrapa.

Fleischernavrhoval i synagogy

Fleischer později proslul zejména jako autor synagog a hrobek na židovských hřbitovech. V samotné Vídni stály až do období nacismu čtyři jeho synagogy, na území naší republiky to pak byly synagogy v Českých Budějovicích, Pelhřimově a Brně.

„Navrhl i mnoho civilních objektů, například budovu dívčího sirotčince a objekt domova pro lidi bez přístřeší ve Vídni nebo budovu sladovny firmy Hamburger a Winter v Prostějově. Z nedalekého okolí je známá i Fleischerova rozsáhlá přestavba zámku v Tovačově,“ pokračoval městský památkář.

Radní jsou spokojení, že se jim dům podařilo opravit ještě před jeho prohlášením za památku.

„Pozdější úpravy by byly organizačně, technicky, ale i finančně daleko náročnější,“ vyjádřil se místostarosta Miroslav Pišťák.

Dočkají se i další domy?

Podle odborníků není Knížecí dům jedinou cennou stavbou v Prostějově, která by si zasloužila status chráněné památky.

„Zároveň s Knížecím domem byl podán návrh i v případě židovského domu na náměstí Svatopluka Čecha. Staveb s cennými historickými prvky je však ve městě mnoho,“ uvedl pracovník Národního památkového ústavu v Olomouci Ondřej Belšík.

Dům na Svatoplukově náměstí ovšem nepatří městu, takže ministerstvo tento návrh bere podle svého mluvčího Jana Cieslara zatím pouze jako podnět. Řešit jej ještě nezačalo.

„Prohlášení domu na Pernštýnském náměstí kulturní památkou by bylo pro město prestižní záležitostí a dotčený objekt si je vzhledem ke svým nesporným architektonickým kvalitám a osobě svého autora bezpochyby zaslouží,“ zakončil Zádrapa.