„Začali jsme u správcovského domu, ale příští týden obsadíme zhruba čtrnáctimetrový pás hlavní cesty i vedlejších pruhů,“ informoval jednatel .A.S.A. Technických služeb Prostějov Tomáš Fajkus.

Včera se mezi stavebníky, pojiždějícím traktorem a malým nakladačem UNC proplétali lidé, kteří se účastnili smutečních obřadů nebo na hřbitov jen tak zašli.

Hřbitov zkrášlí lipové stromořadí

„Návštěvníci městského hřbitova by měli respektovat vyznačené trasy a nezkracovat si cestu přes staveniště. Především proto, aby se jim nic nestalo. Na stavbě bude totiž pracovat i těžká technika,“ upozornil Fajkus.

„Připravujeme štěrková lože pro mlatové cesty a chystáme také výkop pro izolaci u domu pro správce,“ zmínil se včera stavbyvedoucí Jan Otevřel.

Hlavní cesta se předláždí a po stranách vytvoříme mlatové stezky oddělené lipovým stromořadím a keřovými porosty. Nové dláždění přibude také za hlavní branou.

„Stromy se začnou sázet příští týden,“ upřesnil Tomáš Fajkus z prostějovských technických služeb.

Práce budou trvat do poloviny června

Vstup na hřbitov malými brankami z Brněnské ulice, které jsou hned vedle hlavní brány, zůstane během stavebních úprav zachován. Auty se pak lidé dostanou také k zadní bráně hřbitova ve směru od Lidické ulice. Všechny práce by měly být hotové v polovině června letošního roku.

Prostějovskou městskou pokladnu přijde úprava komunikací a výsadba zeleně na hřbitově na tři miliony korun. Dotací ve výši milionu a sedmi set tisíc přispěl Státní fond životního prostředí.

Prostějovská radnice přitom plánuje vybudovat u zadní části hřbitova nové parkoviště pro padesát až sto padesát automobilů. Parkovací plocha ale může vzniknout až poté, co budou vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy s vlastníky místních pozemků.