Sportovní svátek se společenským rozměrem.

"V průběhu akce bude organizována veřejná sbírka pro rodiny policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby a policisty těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného při výkonu služby," informuje ředitel mistrovství Lukáš Přikryl z pořádajícího Sportovního klubu policie Moravan Prostějov.

O prestiži akce svědčí i fakt, že nad ní převzal záštitu ministr vnitra Jan Hamáček.

"Svým rozsahem je mistrovství největší akce ve své historii," potvrzuje Lukáš Přikryl a dodává: "Náš spolek je samostatná, nepolitická a nezisková organizace fungující na dobrovolnické bázi. Jejímž posláním je vytváření příznivých podmínek pro uspokojování zájmů a potřeb v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti, zdraví a psychické regenerace policistů, hasičů po jejich náročném výkonu služby, při kterém nasazují i svůj život. Mimo jiné pořádáním různých kulturních či sportovních akcí."

První zápasy budou zahájeny v 9.30 hodin a boxovat se bude v sedmi váhových kategoriích od 71 kilogramů až po supertěžkou kategorii bez rozdílu vah. Vstup do Národního sportovního centra je pro diváky volný.