Obezita však ztěžuje dítěti život již od útlého věku. „Průzkumy prokázaly, že silné děti patří mezi nejméně oblíbené a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Ve školním věku, kdy navazují nové vztahy, je pro ně obtížné začlenit se do kolektivu, ve kterém dostávají hanlivé přezdívky. Často mají horší známky z tělocviku, což u mnohých vyvolává pocit méněcennosti,“ popsal prostějovský obezitolog Zdeněk Dokládal. Dívky se většinou uzavírají do sebe, trpí přecitlivělostí, nesamostatností a pasivitou. Naopak chlapci řeší zátěžové situace vyvoláváním konfliktů, agresivitou a tvrdohlavostí.

„Obezita se negativně odráží nejen na psychice dítěte, ale i na jeho zdravotním stavu. Stoupá riziko onemocnění srdce a cév a brzy dochází k poškození pohybového aparátu,“ upozornila dětská lékařka Pavla Hrubá s tím, že pokud lidé nezmění své stravovací návyky a nezačnou více sportovat, obezitě se nevyhnou.

„Když byly malé tři roky, měla skoro devatenáct kilogramů. Navštívili jsme doktorku, která nám vytvořila nový jídelníček,“ přiznala Šárka Potměšilová a dodala, že se její dcera již dostala na váhu zcela zdravého dítěte.