Tím vzniká časový nesoulad mezi placením faktury stavební firmě a příjmem peněz z dotací. Obce si tak zřídí bankovní úvěr, aby měly na zaplacení stavbařů. O úroky z něj se pak stavba prodraží.

„Kvůli výstavbě nového Sportovně relaxačního centra jsme si museli zřídit překlenovací úvěr,“ vysvětlil starosta Nezamyslic Jiří Doubrava.

Nezamyslice dostaly skoro padesát milionů

V rámci ROPu byly Nezamyslice úspěšné a dostaly čtyřicet osm a půl milionu korun na výstavbu sportovního centra, jeho výstavba je v plném proudu. Úvěr může městys čerpat do výše třiceti milionů korun.

„Celková doba schválení Žádosti o platbu a provedení úhrady dotace na bankovní účet příjemce je padesát pracovních dnů,“ vysvětlila Renata Škrobálková, mluvčí Úřadu Regionální rady Střední Moravy. Úřad proplácí faktury také čtyřikrát ročně.

Příčinnou padesátidenní lhůty jsou kapacitní omezení úřadu a možnosti obcí předkládat žádosti o platbu na straně druhé. „Tímto dochází ke kumulacím, které se také váží na sezónnost stavebních prací,“ doplnila mluvčí Škrobálková.

Obec musí většinou zaplatit faktury dřív než za padesát dní. Platí je tedy půjčenými penězi. „Úrok z půjčky ale musíme platit ze svého,“ vysvětlil starosta Doubrava. Pro městys, jehož roční rozpočet se pohybuje okolo dvanácti milionů korun, tak jsou úroky nezanedbatelnou položkou.

Klenovice si půjčily od stavitele

Zastupitelé Klenovic na Hané řeší podobný problém jinak. V obci budují sportovní areál u travnatého hřiště za téměř dvacet milionů korun. Domluvili se na půjčce šestnácti milionů se stavitelem, jímž je firma Pozemstav Prostějov, a.s.

„Není to úplně standardní postup, ale pokud se na nás investor obrátí v situaci, jaké je, tak se ji snažíme řešit v rámci ekonomických možností naší firmy,“ uvedl předseda představenstva Pozemstavu Zdeněk Peichl. Firma tak půjčí peníze obci, která jimi pak zaplatí její práci.

„Při půjčce můžeme použít nejnižší povolené úroky Českou národní bankou,“ popsal Peichl.

Starosta Klenovic na Hané Stanislav Cetkovský nechtěl o půjčce mluvit.

Podle něj by si lidé mohli myslet, že Pozemstavu musí dělat nějaké ústupky, což ale kategoricky vyloučil.
Oba starostové jsou ale rádi, že obce dotace získaly.

„Je to mimořádná příležitost, jak rozšířit veřejný majetek a zlepšit vybavenost obce,“ konstatoval starosta Nezamyslic Jiří Doubrava.

Peněz v ROPu je stále dostatek. „Ze strany státního rozpočtu, ze kterého jsou projekty předfinancovávány, prozatím zásadní problémy nemáme,“ vysvětlila mluvčí Škrobálková a doplnila:

„V této době má náš Regionální operační program Střední Morava proplaceno žadatelům nejvíce finančních prostředků ze všech regionálních operačních programů.“