Ten vyhlásil už čtyřicátou výzvu k jejich podávání a tentokrát se bude rozdělovat více než půl miliardy korun.

„Největší balík peněz bude rozdělen v malých obcích s počtem obyvatel nad pět set. Díky aktualizaci finančního plánu mohlo dojít i k navýšení prostředků pro obce z původních 260 milionů na 368 milionů korun," uvedla mluvčí ROP Renata Škrobálková.

Úředníci však budou dbát na to, aby měl každý záměr nějaký smysl.

„Nevhodné jsou záměry, které vybranou lokalitu řeší pouze částečně a to jak z pohledu dotčeného území, tak i z pohledu realizovaných aktivit. Nepřijatelné tak budou například nesouvislé úseky místních komunikací, vybrané nesouvislé části náměstí, chodníky v rodinných zástavbách a podobně," upozornila úřednice ROPu Dana Koplíková.

Nové náměstí z předchozí podobné výzvy pořídili například v Němčicích nad Hanou. Komenského a Palackého náměstí se dočkaly nového dláždění, chodníků i zeleně.

Na Palackého náměstí vznikla nová parkovací místa, a na jeho konci nová fontána s Šikulkou, který se za dva roky od dokončení náměstí stal svráznou figurkou města..

„Na rekonstrukci získaly Němčice dotaci jednadvacet milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Moravy.

„Celé to přišlo na zhruba třicet milionů korun. Tři miliony jsme zaplatili z obecní pokladny, zbytek připutoval z evropských fondů přes Regionální operační program Střední Morava, podařilo se nám získat i dotaci ze Zemědělského intervenčního fondu," zmínila se Ivana Dvořáková.

Další velkou výzvou k předkládání projektů jsou sociální služby ve městech, kde je pro žadatele připraveno 135 milionů korun. Podporována bude modernizace sociálních služeb ve městech či pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. V menší míře se dočkají podpory i vzdělávací projekty. Žádosti si mohou zájemci o evropské peníze podávat do pátku 29. března.