„Prostějov provádí na městském hřbitově údržbu a úklid významných hrobů, tedy míst posledního odpočinku významných osobností a památníky historických událostí. Na základě žádosti malířovy rodiny budeme pečovat i o hrob Aloise Doležela," potvrdil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Alois Doležel nastoupil po absolvování prostějovské reálky na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se jej ujali profesoři Jan Preisler a Max Švabinský. Kvůli nedorozumění však v roce 1919 podruhé z Akademie odešel a vrátil se do Prostějova, kde začal působit jako středoškolský profesor kreslení na reálném gymnáziu. V rodném městě pracoval dlouhou řadu let v ústraní.

„Právě dvacátá a třicátá léta, která strávil v Prostějově, patří k jeho nejplodnějšímu a nejhodnotnějšímu období. V té doby vznikaly jeho nejcennější obrazy," uvedla mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.Hrob Aloise Doležela

„Na počátku dvacátých let také provedl výtvarnou výzdobu smuteční síně krematoria v Semilech, která byla v roce 1991 prohlášena za národní kulturní památku," dodala Jana Gáborová.

V roce 1940 se Alois Doležel vrátil do Prahy, kde o čtyřiačtyřicet let později umírá. Jeho odkaz v podobě obrazu Na vraku Anagny, který pochází z roku 1924, darovala před dvěma lety Prostějovu umělcova manželka.

„Jedná se o rozměrné plátno, jehož hodnotu odhadl soudní znalec na tři sta tisíc korun. Zařadili jsme jej do městské umělecké sbírky a své místo má v chodbě před kanceláří primátora," uvedla Jana Gáborová.

Prostějovská radnice se stará například o hrob manželů Vojáčkových, manželů Přikrylových, Stanislava Mansarda, Jiřího Wolkera či generála Josefa Dudy. „Na údržbu a úklid hrobů významných osobností jsme v letošním roce vyčlenili 308 tisíc korun," dodal Jiří Pospíšil.