„V době vysoké nezaměstnanosti je jenom dobře, že město spolu s úřadem práce nabízí nezaměstnaným lidem alespoň tuto formu práce. Pokud někdo nemůže dlouhodobě najít zaměstnání, je podle mě rád za každou nabídku práce. A alespoň bude ve městě větší pořádek," míní Hana Mokřadová z Prostějova.

Radnice už má jasno, jak dělníky zaměstná.

„Vzhledem k potřebám města využijeme tyto pracovníky zejména k úklidu a údržbě veřejných budov a prostranství," uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal, že město vybíralo ze sto dvaceti potenciálních zájemců.

„Měli jsme však docela problém místa zaplnit," řekl náměstek primátora.

Kolik si vydělají?

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti budou místa dělníků čištění města dotována úřadem práce.

„Na mzdy těchto zaměstnanců přispívá úřad práce do výše skutečně vynaložených prostředků, a to včetně pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Na jednoho zaměstnance se jedná o maximálně patnáct tisíc korun po dobu nejdéle jednoho roku," vysvětlil Jiří Pospíšil. „Tito lidé si vydělají více než minimální mzdu," doplnila náměstkyně primátora Alena Rašková.

Navýšení o jedenáct pozic vychází z personálních a materiálně technických možností města.

„Není v zájmu města ani občanů, abychom přijali počet osob, kterým nebudeme schopni zajistit odpovídající zázemí, a kteří nebudou moct vykonávat řádně svou práci," řekl Jiří Pospíšil.

Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejně prospěšných prací organizuje město ve spolupráci s úřadem práce od listopadu 2005.