„Denně na novém přístroji provedeme desítky vyšetření. Můžeme nyní například měřit hladiny antibiotik i jiných léčiv, které se vyskytují ve velmi nízké koncentraci," vysvětlil hlavní přínos systému přednosta Oddělení laboratorní medicíny David Stejskal.

Díky systému získávají zdravotníci široké možnosti přesných analýz různého typu.

„Hlavními výhodami jsou flexibilita a univerzálnost, výborná citlivost, malá spotřeba vzorku a především rychlost prováděných analýz," řekla pracovnice Oddělení laboratorní medicíny Barbora Agatha Halouzková. Zároveň dodala, že moderní systém umožňuje analýzu vzorků z různých odvětví, a to od průmyslu až po medicínu.