V původním projektu se měl nový asfaltový koberec táhnout až do Mořic, které jsou v těsné blízkosti dálnice D1 ve směru na Zlín a Vyškov.

Z důvodu špatného technického stavu mostu přes říčku Hanou mezi Němčicemi a Mořicemi, se však průtah zkompletuje až koncem května příštího roku.

Špatné nosníky

Práce na hojně využívaném silničním tahu probíhaly s velkým časovým předstihem ke spokojenosti řidičů i obyvatel žijících v jižní části Prostějovska. Optimismus však zkalila nepříznivá technická zpráva.

"U mostu přes řeku Hanou měla být podle původní projektové dokumentace z roku 2014 provedena výměna mostního svršku, mostních závěrů a ložisek, sanace spodní stavby. Při provádění prací byl zjištěn nevyhovující stav stávajících železobetonových předpjatých nosníků mostu," uvedla Eva Knajblová, tisková mluvčí Olomouckého kraje, jenž je investorem celého projektu.

Omezená doprava

Neprůjezdná cesta z Němčic nad Hanou do Mořic je z pohledu místních občanů problém. Zvláště pro školáky dojíždějící do Němčic.

"Nejsme z toho nadšení. Je to problém. Teď když je ještě teplo, tak děti z Mořic jezdí do školy po cyklostezce na kolech. Jinak musejí jezdit autobusem přes Vrchoslavice, což je časově mnohem náročnější, jak pro děti, tak i rodiče. Zvyšují se jim také náklady," nastínila situaci Ivana Dvořáková.

Půjde k zemi

Havarijní technický stav nosníků tak rozhodl o osudu mostu.

"Bylo rozhodnuto o celkové demolici stávajícího mostu a výstavbě nového. Byla zpracována nová projektová dokumentace a v průběhu letošního září zahájena výstavba nového mostu. Termín dokončení je 31. května 2019," informovala mluvčí Knajblová.

Květnový termín se samozřejmě moc místním nezamlouvá.

"Byla jsem z kraje ujištěna, že pokud budou v zimě příznivé klimatické podmínky a mohlo se pracovat, mohla by se ten termín zkrátit na březen," komentovala Ivana Dvořáková, němčická starostka.