Park za téměř osmnáct milionů slouží veřejnosti od prázdnin. Ze vzniku nového parku mám velkou radost. Každá zeleň se počítá a do tohoto projektu byly zahrnuty i moderní prvky, jako je hospodaření se srážkovou vodou, počítáno bylo i s vodním prvkem," neskrývá spokojenost náměstkyně primátora Milada Sokolová.

"Jsem nadšena výběrem navržených jmen pro tento nový park, samozřejmě jsem již hlasovala. Jako členka znovuobnoveného Okrašlovacího spolku města Prostějova jsem hlasovala pro pana Františka Havránka, neboť patřil mezi původní zakladatele Okrašlovacího spolku a byl nesmírně činný v oblasti výsadby zeleně a zakládání parků," komentovala Milada Sokolová.

Mezi navrženými jmény figurují opravdu nepřehlédnutelné postavy prostějovské historie. Vedle zmíněného Františka Havránka je to mecenáš a továrník Bruno Winter, lékař a vědec Gideon Brecher, fotograf Václav Ševčík, stavitel Vladimír Souček nebo zahradník a sokol Jan Mládek.

Prostějov tak po Kolářových, Smetanových a Spitznerových sadech získá další odpočinkovou zónu pojmenovanou po význačné osobnosti. V anketě je i možnost navrhnout vlastní jméno. Hlasovat se bude moci do konce letošního roku.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Prostějově, 29. listopadu 2019
Vánoce v Prostějově? Strom se rozsvítí. Ale co trhy, kapely a kluziště?

JAK SE MŮŽE JMENOVAT NOVÝ PARK?

Brecherovy sady - Gideon Brecher - lékař, vědec, lidumil, spisovatel.

Od roku 1831 až do své smrti působil Gideon Brecher jako lékař. Jeho pacienti oceňovali jeho vlídnost, dobrosrdečnost a obětavost. Za svou práci v době epidemie cholery za prusko-rakouské války v roce 1866 obdržel písemné poděkování prostějovského městského zastupitelstva. V roce 1869 založil ve svém nadačním domě v ulici Sádky č. 2 starobinec a chorobinec, který fungoval ještě ve 20. a 30. letech 20. století a průměrně zde žilo 12–14 občanů.

Havránkovy sady - František Havránek - městský zahradník.

Zasadil se o vybudování skleníkové zimní zahrady v Brněnské ulici, byl autorem projektu na úpravu nově založených Kolářových sadů a botanické zahrady, člen kuratoria botanické zahrady a zakládající člen prostějovského Okrašlovacího spolku.

Mládkovy sady - Jan Mládek - zahradník, živnostenský, sokolský a komunální činitel, vedoucí zahradnictví na Brněnské ulici.

Aktivní člen Sokola II Prostějov a pozdější starosta, byl členem živnostenské strany. Za tuto stranu byl v letech 1919–1923 zastupitelem a radním Prostějova, měl na starosti hospodářský a později stavební referát. Jako funkcionář Sokola byl v roce 1940 zatčen a spolu s dalšími funkcionáři deportován do koncentračního tábora v Dachau. Byl popraven 15. 3. 1942 v Osvětimi. Jeho jméno je uvedeno na pamětních deskách ve vestibulu sokolovny na Skálově náměstí a v budově radnice.

Součkovy sady - Vladimír Souček - stavitel, ochránce přírody, amatérský geolog, spolupracovník Okresního vlastivědného muzea.

Byl konstruktérem a realizátorem řady inženýrských a průmyslových staveb, především konstruktér mostů přes Moravu a její přítoky. Od roku 1956 byl okresním konzervátorem Státní památkové péče a ochrany přírody. Zasloužil se o záchranu a rozšíření přírodních rezervací na Prostějovsku, při muzeu založil Přírodovědný kroužek, vytvořil nové geologické a paleontologické expozice (například čelechovický devon, Velký Kosíř, Dolní Vinohrádky). Věnoval se také průzkumu a statickému zajištění některých památek (například plumlovský zámek). Též aktivní hudebník, amatérský herec ve spolku Tyl, sbíral obrazy a grafiku. Jeho zásluhy byly připomenuty po jeho úmrtí (v roce 1969) vydáním zvláštního čísla muzejního zpravodaje v podobě sborníku (In memoriam Ing. Vladimíra Součka, Zprávy Vlastivědného muzea v Prostějově, 8. ročník, 1970).

Ševčíkovy sady - Václav Ševčík - nestor prostějovských fotografů.

Byl především vyhlášeným a vyhledávaným portrétistou, rád však fotil i prostějovskou architekturu. Svým objektivem zvěčnil spoustu objektů, které již neexistují. Na výzvu dr. Kühndla nafotil krátce před vypuknutím 2. světové války významné prostějovské stavby, muzejní exponáty a výtvarná díla a zabezpečil tak jejich dokumentaci před případným zničením a poškozením.

Winterovy sady - Bruno Winter - mecenáš, továrník, čestný občan města Prostějova.

Zakladatel sladovnické tradice v Prostějově, jím založená sladovna funguje dodnes. Zakladatel prostějovské továrny na výrobu knoflíků Kornolit. Prostějovskému muzeu věnoval svoji cennou sbírku hodin. V roce 2018 mu bylo uděleno Zastupitelstvem města Prostějova čestné občanství.