Největší zájem o něj projevili mladí uchazeči v Ústeckém kraji, kde do konce června zaznamenali 825 uzavřených dohod.

Žádosti se však vrší jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany mladých lidí i na Prostějovsku.

V zoufalé situaci

„Od loňska, po maturitě na ekonomce, jsem o práci ani nezavadila. Do jakékoliv firmy, která nabízela práci v mém oboru, jsem přišla, chtěli praxi. Jak ji mám ale získat, když mě nikde nechtějí. Je to začarovaný kruh. Už jsem si říkala, že snad půjdu umývat nádobí i někam do hospody," přiznala Dominika Bredschneiderová z Prostějova. Sama věří, že jí nový projekt úřadu práce může pomoci.

K dnešnímu dni o něj projevilo zájem 165 mladých lidí, a zájem je i ze strany firem.

„Doposud 44 zaměstnavatelů na Prostějovsku dalo práci 52 mladým uchazečům. Čísla se však neustále mění," informovala Marta Kaštilová z prostějovského úřadu práce. Absolventi v regionu nejčastěji pracují v oblasti výpočetní techniky, účetnictví, strojírenství nebo zdravotnictví.

Individuální přístup

„Jsem s uchazeči v kontaktu každý měsíc a myslím si, že mnoho z nich se velice dobře zapracovalo. Někteří dokonce volají a mají zájem zůstat ve firmě. Dostáváme od zaměstnavatelů i mladých zaměstnanců průběžné hodnocení a záleží na obou, jestli mladý pracovník ve firmě nadále zůstane," uvedla Marta Kaštilová s tím, že do projektu se stále mohou absolventi i firmy hlásit.

Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 31. října 2015. Projekt za 1,327 miliardy realizuje Úřad práce České republiky prostřednictvím svých krajských poboček. „A to v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého jde na úhradu projektů 85 %, a 15 % pak ze státního rozpočtu," informovala mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let.

Důležitá praxe

„Podstatou této aktivity je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání. V opačném případě se totiž dostávají do začarovaného kruhu a výsledkem je pak jejich dlouhodobá evidence na úřadu práce," vysvětlila generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Do projektu v rámci celé České republiky může vstoupit více než 5 tisíc vytipovaných uchazečů. Tři absolventy v současné době zaměstnává i prostějovská společnost Swiss Centrum Software.

Dlouhodobé řešení

„Jsme za tyto projekty nesmírně rádi, myslím, že mají skutečně smysl, protože částečně pomáhají řešit nezaměstnanost. Zejména v naší oblasti informačních technologií je těžké se zapracovat, zaměstnanec potřebuje čas. Do doby, než má určité zkušenosti, nám tedy pomáhá jeho místo zafinancovat úřad práce," uvedl jednatel prostějovské firmy Zdeněk Šmíd s tím, že je rád, že projekt pomáhá dostat absolventy do pracovního procesu.

„Absolvent musí mít prostor přiučit se, a tento prostor mu dávají tyto projekty, kterých naštěstí přibývá. Absolventi u nás dostali smlouvu na dobu neurčitou, stanovili jsme si spolu dané cíle, a pokud je dodrží, nemám důvod se jich po ukončení projektu zbavovat. Jsou zapojeni do našeho běžného pracovního života, při tom hovoří už i se zákazníky, když je potřeba, a pomáhají řešit i složitější úkoly. Snažím se, aby si práci ochytali a byli plnohodnotně zapojeni do pracovního procesu," konstatoval Zdeněk Šmíd.

Oboustranně výhodné

Zaměstnavatelé mohou absolventům v rámci projektu nabídnout smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Mzdový příspěvek úřad práce poskytuje na společensky účelné pracovní místo a těžko umístitelné absolventy škol.

„V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené společensky účelné pracovní místo měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady. A to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění," uvedla mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková s tím, že účastník projektu může dostat i příspěvek na rekvalifikaci.

„Šanci na nové místo dostávají mladí lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce, její délka přitom nehraje žádnou roli, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky," dodala Kateřina Beránková. V oborech, jako je účetnictví, školství, obchod či technických oborech, úřad práce finančně přispívá také na mentora, člověka, který sedm měsíců zaškoluje přijatého absolventa.

Tisícové příspěvky

„Příspěvek mentora činí první tři měsíce až 15 075 korun měsíčně při maximálním rozsahu 15 hodin týdně a následující 4 měsíce až 5025 korun měsíčně při rozsahu až 5 hodin týdně," uvedla mluvčí ÚP ČR. Ke konci června projevilo o projekt zájem 6163 zaměstnavatelů. Zaučování vlastních zaměstnanců z řad absolventů považuje za přínosné i ředitel prostějovské společnosti Swiss Centrum Engineering, která se zabývá například výrobou nástrojů na tváření plechů nebo forem na plasty.

„V našem oboru je nedostatek lidí a myslím, že jsme firma, která je schopná člověka připravit. Absolventi u nás vždy měli možnost se naučit profesi, získat praxi a zkušenosti při výrobě. Podmínky našeho oboru jsou složitější, proto se snažíme v oblasti prosadit a udržet na dobré úrovni," uvedl ředitel společnosti Ivo Víšek.