Pracovní plán by měl být dodržen. Využije se srážková voda.

"V současnosti se dělají poslední úpravy. Vzniká retenční nádrž, která bude v blízké budoucnosti napojena na nedaleko budovaný bytový dům. K zavlažování systému budou využity budou srážkové vody," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal."

"Vypadá to moc hezky. Doufáme, že se park stane další odpočinkovou oázou v jižní části města, kde zatím nic podobného není," doplnil Rozehnal.

STROMY A VODA. Vizualizace nového parku na jihu ProstějovaZdroj: Zahrada Olomouc s.r.o

Součástí parku, o kterém se začalo veřejně mluvit už v roce 2013 bude odolná zeleň, síť stezek, drobná architektura, jezírko a zpevněné plochy.

Výstavba parku je financována z prostředků statutárního města a z dotace Operačního programu životní prostředí. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 613 930,- Kč (bez DPH). Nová odpočinková zóna by měla být dokončena na konci června letošního roku.