„Samozřejmě se už moc těšíme, jak to bude hotové. Všem se nám hodně uleví,“ vysvětluje starosta Mostkovic Jaroslav Peška.

Stavba třicet metrů dlouhého a devět metrů širokého mostu znamená jednak objížďku po místních komunikacích a „Hitlerově dálnici“, dále pak i práce v okolí mostu, které lidem ztrpčují život.

„Třeba v ulici Za vodou frézovali, a pak tam měsíc práce stála. Lidé to objížděli, jak se dalo a je pochopitelné, že byli naštvaní. Mohli práce lépe zesynchronizovat,“ míní starosta Peška.

Celou investici by se podle vyjádření krajské tiskové mluvčí Evy Knajblové mělo podařit dokončit v dohodnutém termínu.

„V současnosti práce běží s mírným zpožděním oproti plánovanému harmonogramu, důvodem jsou klimatické podmínky. Termín ukončení stavby 27. listopadu tohoto roku by měl být ale dodržen. Jiné problémy na stavbě nejsou, práce probíhají dle projektu,“ sdělila mluvčí Eva Knajblová.

Na vrtaných pilotech

Stavba nového mostu přijde na 24 452 686 korun. Bude sloužit pro veškerou dopravu, s žádným omezením se na něm nepočítá.

„Půjde o jednopolový most založený na vrtaných pilotech. Obsahuje masivní monolitické železobetonové opěry, nosnou konstrukci z mostních předpjatých prefabrikátů a prefabrikované nosníky spřažené monolitickou železobetonovou spřahující deskou,“ přiblížila technickou specifikaci mostu mluvčí Knajblová s tím, že ložiska budou hrncová a železobetonové mostní římsy budou opatřeny ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní.