„Kdykoliv, když jedu kolem a mám čas, posbírám odpadky. S těmi je totiž největší problém, na některé lidi, co je tam odhazují, nemám slov. Kromě toho čistíme náhon a obcházíme rybník," vyjmenoval Pavel Kosek z Moravského svazu rybářů.

Ve smlouvě o výpůjčce mezi městem a Moravským svazem rybářů, která nahradila nájemní smlouvu, jež platila od roku 1994 do konce roku 2013, vyvstalo rybářům svazu několik povinností a některé z nich jsou pro rybáře netradiční.

„Ve smlouvě je zakotveno, jakým způsobem se rybáři musejí starat o rybník. Například by měli provádět úklid česel, vodní hladiny, úklid v okolí rybníka, pravidelně kontrolovat břehové opevnění a škody hlásit na magistrát," vyjmenoval náměstek primátora Jiří Pospíšil a uvedl i několik zajímavostí smlouvy.

Rybáři ke svým povinnostem

„Pokud rybáři udělají díru do ledu, aby měly ryby vzduch, musejí díru v ledu označit tak, aby nikdo do té díry nespadl anebo pokud by zamrzla nějaká kachna, musejí zjednat pořádek a pomoci jí z ledu," představil některé další body smlouvy Jiří Pospíšil.

Rybáři mají podle nové smlouvy na starosti i přimrzlé ptactvo, ale sami se nad tím pozastavují.

„To, že bychom někdy vyprošťovali přimrzlou kachnu, si nepamatuji," řekl hospodář z Moravského svazu rybářů Pavel Kosek a vzpomněl si, že to mají na starosti spíš hasiči, kteří již jednou pomáhali z ledu labuti.

„Myslím, že vyprošťování ptáků, je práce hasičů," dodal.

Jednatel Moravského svazu rybářů pak hovoří spíš o evidenci takových případů.

„Naším úkolem je skutečně čištění náhonu, úklid kolem rybníka, máme na starosti hlášení jakéhokoli poškození vypouštědel, opevnění a podobně. Co se týká vyprošťování zamrzlých ptáků, spíše máme na starosti evidenci takových případů," řekl jednatel Moravského svazu rybářů Pavel Müller s tím, že podle smlouvy již město také neodpovídá za zranění třetích osob. Například, když se zraní rybář, kterého svaz poslal pracovat na rybník, celá záležitost je nově věcí rybářů.

Co se týče děr v ledu. Tu, v případě, že přimrzne, najdou bruslaři jednu a na jednom místě. Ryb v rybníce je totiž méně a jsou spíš menší.

Bruslení na vlastní nezbezpečí

„Bruslit na rybníku bude možné jen na vlastní nebezpečí. Pokud začne mrznout a bude se dát bruslit, kolem rybníka budou výstražné cedule magistrátu, že na led vstupujete na vlastní nebezpečí," popsal Pavel Müller.