„Dne čtyřiadvacátého ledna letošního roku byl Magistrátem města Prostějova podán návrh na ukončení posuzování záměru Galerie Prostějov," informuje na webových stránkách portal.cenia.cz Radomír Studený, vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje. Dodává, že důvod posuzování vlivu záměru výstavby na životní prostředí (EIA) tímto odpadl.

„Se zpětvzetím podání, za nímž stojí jako iniciátor olomoucký investor Manthellan, jsme jako město souhlasili," vzkázal prostějovský náměstek Jiří Pospíšil.

Doplnění informací

Pospíšil přiblížil, že investor chce dokumentaci doplnit o nějaké informace. Pak se posuzování vlivu stavby na životní prostředí rozběhne nanovo.

Co ukáže hydrogeologický průzkum?

„V nejbližší době začne hydrogeologický průzkum lokality Komenského ulice a okolí, půjde o zhotovení vrtů," zmínil se Jiří Pospíšil s dovětkem, že termín nejbližší schůzky vedení města se zástupci Manthellanu mu zatím znám není.

Další prostějovský náměstek Zdeněk Fišer poukázal, že výsledky průzkumu definují podobu galerie. Spodní vody jsou totiž 3 a 4 metry pod povrchem a investor chce pod obchody vybudovat podzemní garáže. Stavba má přitom zasáhnout 10 metrů pod povrch.

SOUVISEJÍCÍ: Změní spodní voda plány na využití prostor v Komenského ulici?

Připomínky se množí

Čtenář Prostějovského deníku Jiří se v souvislosti s galerií obává: „Změna režimu spodní vody u takové megalomanské stavby může vážně poškodit současné stavby – kostel, budovy Špalíčku, Finanční úřad."

Připomínku do řízení EIA ke galerii zaslal například zahradník Vlastimil Lejsek.

„V projektové dokumentaci jsem nebyl schopný najít místo vyčleněné pro tržnici, která funguje u kostela Povýšení svatého Kříže. Spolu s dalšími trhovci trváme na tom, aby zde zůstala," uvedl Lejsek.

Své podněty v rámci posuzování vlivu stavby galerie na životní prostředí oznámilo dosud například i sdružení Pro Prostějov. Do řízení vstoupil také člen finančního výboru prostějovského magistrátu Pavel Burša.