Co chystáte v obci nového?

Rozjíždí se prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „Nad cukrovarem", kde město vybudovalo infrastrukturu. Soukromý investor koupil pozemek v prostoru u tzv. bílého domu, tedy také v lokalitě u bývalého cukrovaru, kde plánuje výstavbu moderní, bezbariérové prodejny. Tam vznikne zhruba 10 pracovních míst.

Další investor chce odkoupit dva hektary pozemků v lokalitě po cukrovaru, směrem na Vrchoslavice. Tam vznikne prodejna a servisní středisko zemědělských strojů. Tento investiční záměr a prodej pozemků už odsouhlasilo zastupitelstvo města a v září by měla být zahájena stavba. Zde bude podle předpokladu investora 30 sž 40 pracovních příležitostí.

Připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci mateřské školy. Chystáme projekt na vybudování dětského hřiště pro širší věkové spektrum dětí.

Co se Vám za letošní rok v obci podařilo?

Dát do provozu Víceúčelovou sportovní halu pro sport i kulturně společenské vyžití občanů našeho regionu. Měli jsme spoustu krásných kulturně společenských akcí – Taneční soutěž ve sportovní hale, Svátek hasičů – sv. Floriána, Hanácký divadelní máj, školní akademii, velký a úspěšný Svátek hudby, Den Policie ČR a také bohatý program na Němčické hody, o který se zasloužily především neziskové organizace ve městě. Hasiči, fotbalisté, chovatelé zvířectva, národopisný soubor Pantlék a farnost.

Co Vás teď v obci nejvíc „pálí." Jaký problém potřebujete vyřešit?

Být úspěšní v prodeji pozemků pro výstavbu domů. Městu ubývají obyvatelé. Máme veškerou vybavenost a chceme přilákat mladé rodiny s dětmi. Dotáhnout do konce administrativní záležitosti kolem sportovní haly a plně se věnovat jejímu využití. Zrealizovat úspěšně projekt „Revitalizace zeleně ve městě". V současné době probíhá ošetření zeleně, v říjnu pak bude probíhat další etapa tohoto projektu.

Na co byste do Vaší obce nalákali?

Na skvělé hřiště našeho stadionu. Krásný trávník plně využívají všechny oddíly fotbalového klubu. Pořádají se zde turnaje a děti si mohou zakopat na tréninkovém hřišti. Pozvala bych také do nové haly na využití volného času sportem. Nabídku sportovních aktivit najdou zájemci na internetových stránkách haly www.halanemcicenh.cz

Kolem našeho kostela nyní vyrůstá lešení, protože se bude opravovat fasáda, ale zájemci mohou nahlédnout do kostela, či se zúčastnit bohoslužeb, kostel je krásný a pan farář má poutavé a oslovující kázání, tak neváhejte.

A nebo přijeďte po cyklostezce, osvěžte se v některé z našich restaurací a poseďte v klidu na náměstí u Šikulky a za uklidňujícího zvuku tekoucí vody v kašně načerpejte síly pro další trasu.

Co byste popřála čtenářům Prostějovského Deníku?

Krásné letní dny, prožité s příjemnými lidmi v pěkném prostředí. Vrátila jsem se z dovolené v zahraničí a víte, co mne nejvíce potěšilo? Klid, ticho, které našemu městečku v podvečer vládne. Pohoda, plno zeleně. Jsem doma spokojená. Přeji to i vašim čtenářům. Aby si v klidu, při čtení vašich novin, sedli ke kafíčku nebo vychlazenému pivíčku pod pergolu a užívali si krásných dnů letošního léta. A pokud touží po zábavě, věřím, že místa v kraji nabízejí spoustu zajímavých programů a aktivit, že si každý může vybrat a prožít krásné chvíle ve společnosti dobrých lidí.