„Od října nabyla účinnosti novela zákona o zemědělství, podle níž musí každý chovatel, který má chov zaregistrovaný v ústřední evidenci zvířat, ohlásit do devadesáti dnů umístění objektu využívaného k chovu zvířat. To znamená do 29. prosince,“ informoval Jaroslav Mejstřík, vedoucí Agentury pro zemědělství a venkov.

Chovatelé mohou své chlévy nahlásit v sídle prostějovského pracoviště této agentury v ulici Aloise Krále každý den. Povinnost se vztahuje na všechna hospodářství podle plemenářského zákona od chovu turů, koní přes prasata, ovce, kozy až po drůbež a ryby.

Objektem příslušejícím k hospodářství je každá stáj, zimoviště, rybochovné zařízení nebo pastvina. „Jde o to, aby každý chlívek byl na mapě,“ vysvětlil Mejstřík. Pracovníci agentury provedou zákres objektu do mapového podkladu evidence využití půdy.