„Sběrný dvůr slouží pouze obyvatelům Konice a přičleněných místních částí,“ upozornil starosta Jaroslav Mazur s tím, že lidé z Konice, Runářova, Ladína, Nové Dědiny, Čunína a Křemence se při ukládání odpadu musí prokázat platným občanským průkazem.

„Ukládání odpadu je pro ně zdarma,“ ujistil starosta.

Sběrné místo provozuje společnost .A.S.A. odpady Litovel a otevřeno je od dubna do listopadu každou sobotu od 8 do 12 hodin. Od prosince do března pak každou lichou sobotu ve stejném čase.

„Během dvou víkendů, kdy už fungujeme, přišlo kolem padesáti lidí,“ spočítal správce Radovan Šmíd.

Do sběrného dvora lze dovézt i pneumatiky a léky

Do sběrného dvora lze přivést objemný a biologický odpad včetně listí a větví, papír, plasty, sklo, kovy, pneumatiky, chemikálie, léky a vyřazené nerozebrané elektrospotřebiče. „Zatím lidé přinášeli hlavně nebezpečný odpad nebo staré lednice a televizory,“ doplnil správce Šmíd, který v brzké době počítá s vyšší návštěvností:

„Jen co se to rozkřikne.“

V Přemyslovicích budou mít i třídící linku

Konický dvůr nepřijímá zeminu, střešní tašky nebo stavební suť, kterou však v budoucnu bude možné dovést do Přemyslovic. Tamní obecní úřad totiž letos dostal více než sedmi milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vybudování dalšího sběrného dvora v regionu. V areálu bývalého JZD se má začít stavět ještě letos.

„Otevřít bychom jej chtěli příští rok v září,“ zmínil se starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa s tím, že momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatelskou­ firmu.

Součástí přemyslovického dvora bude i třídící linka a podobně jako v Konici se v něm lidé zbaví starých elektrospotřebičů, velkoobjemového odpadu nebo chemikálií a léků. Navíc bude přijímat i stavební suť.

Za budováním sběrných dvorů je především snaha snížit náklady na sběr komunálního odpadu.