„Na nákup nových vozidel nám přispívá ministerstvo dopravy,“ informoval ředitel autobusové dopravy FTL Jiří Hloch. V letošním roce tak ministerstvo přispělo na pět nových autobusů. „Jeden pro městskou dopravu a čtyři jezdí na linkových spojích,“ upřesnil Hloch.

Tři nové vozidla také mají pohon na zemní plyn. Před nedávnem se jeden nejmenovaný řidič vyjádřil, že kdyby lidé věděli, jak starými autobusy jezdí, tak by ani nenastoupili.

Ministerstvo ve svém Programu obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy v letošním roce rozdělilo mezi více než sedmdesátku firem přes sto osmdesát pět milionů korun.

Olomoucký krajský úřad také přispívá na obnovu vozidel autobusových dopravců. „Ze zákona musíme podporovat veřejnou autobusovou dopravu,“ uvedl tajemník hejtmana Tomáš Kocych. Vzhledem k tomu, že v kraji působí na dvě desítky dopravců, má kraj s každým různou smlouvu.

„Podporujeme i zajištění dopravní obslužnosti o víkendu, kdy máme s dopravci zajištěný určitý smluvní rozsah přepravy,“ vysvětlil Kocych neztrátovější příklad autobusových linek. Podle něj jde o sumu kolem tří až čtyř set milionů korun ročně, kterou kraj zaplatí dopravcům.

Například s firmou Veolia Transport Morava má kraj jinou smlouvu a tak přispěl firmě na nákup dvou desítek autobusů. V případě firmy FTL hradí kraj prokazatelnou ztrátu, která vzniká dopravci.

Krajští úředníci vypracovali v loňském roce dokument, do kterého zahrnuli standardy pro veřejnou dopravu v kraji. Součástí je i snaha, aby průměrné stáří autobusů dosahovala devíti let. „Stáří našich vozidel je různé, u linkové dopravy je to deset let,“ uzavřel Jiří Hloch z FTL.