Noc kostelů se u nás pořádá každoročně. Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska: tam se v roce 2005 konala první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni.

Traduje se, že o rok dříve prý nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí, aby vstoupili.

Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do LangeNacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.

V roce 2009 se Noc kostelů poprvé konala i v České republice, bylo to 29. května. V roce 2010 se už otevřely kostely a modlitebny v celé zemi, v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná třeba i v Estonsku.

V roce 2016 pořádali první Noc kostelů také ve Švýcarsku.

Projekt má podle pořadatelů umožnit veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím, v rámci akce jsou zpřístupněny mnohé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení.

Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. 

Výběr z kostelních akcí na Prostějovsku

PROSTĚJOV

Husův sbor
Program: 18.00 – 18:45 – Malý Marťan – Divadlo Plyšového Medvídka zahraje pohádku pro děti, 19:00 – 19:30 – Ježíšův smysl pro humor – Jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích přednese Terezie B. Remencová, studentka, HTFUK v Praze , 19:30 – 20:00 – Jak to vypadalo dříve? – Zajímavosti kostela – výstava fotografií původní židovské synagogy

Kostel Povýšení Svatého Kříže
Program: 18:00 – 18:00 – Pozdrav primátora města, 18:05 – 19:00 – Vyprosme si Boží požehnání pro dnešní večer – Mše svatá, na nově opravené varhany doprovází L. Dittmannová , 19:00 – 20:00 – Poznávej a soutěž – Komentovaná prohlídka pro děti spojená se soutěží o ceny, 20:00 – 20:50 – Co neví teta Wikipedie – o čem historici nepsali, odhalí pan farář P.ICLic. Mgr. Aleš Vrzala , 21:00 – 21:45- Varhanní koncert Ondřeje Muchy, 21:50 – 22:30 – Dveře dokořán – Velká noční prohlídka kostela v dobových kostýmech , 22:30 – 23:15 – Noc nejen s Dvořákem – Skladby hudebních mistrů zazpívá mezzosopranistka Pavla Zbořilová za doprovodu Ludmily Dittmannové

Kaple u svaté Anny
Program: 18.00 – 18.30 – Májová pobožnost, 18.30-19.00 – historie kaple, 19.00 – 20.00 – tóny klasiků, 20.00-22.00 – tóny dnešních mistrů, 22.00 – ukončení Kaple Cyrilometodějského gymnázia Program: 19:00 – 21:00 – Kaple ve škole – Kaple bude otevřena k soukromé prohlídce, ke ztišení a osobní modlitbě do 21 hodin

Modlitebna Českobratrské církve evangelické
Program: 18:00 – 18:45- Svítá novej den – Písně Sváti Karáska, M. Rejchrta, B. Fliedra a jiné ze zpěvníku Svítá ,19:00 – 19:30 – Varhanní koncert – Varhanní koncert Hany Ryšavé, 20:00- 21:00- V národním tónu – Zpívá pěvecký sbor Exaudi, který se dal dohromady téměř před čtvrt stoletím při prostějovském farním sboru Českobratrské církve evangelické , 21:00- 22:20- Něžná revoluce – Dokumentární film k 30. výročí 17.11.1989. Film dává prostor čerstvě návrátivším se písničkářům – Kryl, Hutka, je v něm rozhovor s M. Kubišovou i několika známými herci např. s J. Kemrem , 23:00- Závěr -Společně se vydáme do kostela Povýšení svatého Kříže na ekumenické zakončení , Doprovodné programy v suterénu (Dolnička a klubovna) – tvořivá dílnička (nejen) pro děti, Výstava v suterénu – Krásy naší republiky z ptačí perspektivy – unikátní letecké fotografie Ing. Jana Vondry z Brna

Kostel Svatého Petra a Pavla
Program: 18:30 – 19:30 – Slavnost Panny Marie Pomocné u salesiánů – Slavná mše svatá k velkému salesiánskému mariánskému svátku Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Saleziánská komunita sv. Josefa Dělníka v Prostějově tak chce zdůraznit nezaměnitelnou pomoc Panny Marie a začít v kostele sv. Petra a Pavla krásnou tradici. 19:30 – 20:30 – Salesiánské středisko mládeže a rodin – Po mši možnost prohlídky nově otevřeného salesiánského střediska mládeže a rodin, které prošlo totální rekonstrukcí, Lidická 1a

Kaple svatého Floriána
Program: 20.00 – 23.00 – za světla svící – možnost prohlídky kostela, reprodukovaná klasická hudba a mluvené slovo, výstava fotografií historických dokumentů

Sborový dům Apoštolské církve
Program: 18.00 – 21.00 . Tvořívá dílna pro děti I dospělé, 21.00 – 23.55 – Evangelium podle Jana – noční kino

Kostel svatého Bartoloměje
Program: 18.00 – 18.45 – mše svatá, 19.00-19.30 – zpívání, 19.00-21.45 – neobvyklé pohledy na Vrahovice s průvodcem na kostelní věž, plus volná prohlídka kostela, 22.00 – ukončení Kostel svatého Josefa Program: 19.00-20.00 – historie
kostela, 20.00-21.00 – vystoupení folkové hudební skupiny, 21.00-22.00 – vystoupení scholy od sv. Cyrila a Metoděje, 22.00 – závěr a modlitba

Kaple Andělů strážných
Program: 18.00-22.00 – Jak šel čas, prohlídka kaple s výkladem, 20.00 – 22.00 – hudební vystoupení, 22.00 – ukončení

Kostel svatého Cyrila a Metoděje
Program: 17.00-17.45 – divadelní hra, 17.50-18.05 – zahájení zvony a modlitba, do 18.30 – vystoupení dětí ze ZŠ DR. Horáka, 19.00-19.30 – schola od Cyrila, 20.00-21.00 – Country v PAXu, 22.00 – ukončení

Modlitebna Církve bratrské
Program: 18.00-18.30 – maňáskové představení, 18.30-19.15 – tvořivé dílny, 19.15-21.00 – prezentace sborové činnosti, četba Bible, rozdávání Biblí apod., 21.00 – ukončení

PAVLOVICE U KOJETÍNA

Kostel Svatého Ondřeje
Program: 21.30 – 22.00 – společná adorace, modlitba za farníky a občany, celovečerní program: kostelní kvíz, výstava “Kostel v nás“

VÍCEMĚŘICE

Kostel svatého Floriána
Program: 17.00 – zahájení, koncert studentů konzervatoře z Kroměříže, prohlídka kaple s komentářem

DOBROMILICE

Kostel Všech svatých
Program: 18.00 zahájení, prohlídka kostela, věže, kaple, fary, mše svatá, vystoupení malých zpěváčků, ochutnávka mešního vína, promítání záznamu primice Jana Svozilka

VRCHOSLAVICE

Kostel Svatého Michala
Program: 17.55 – Slyšte zvony, slyšte, 18.05 – zahájení, 18.15 – vystoupení mladých farníků s doprovodem na kytaru, 18.25 – Novodopé podobenství, 18.35 – vystoupení dětí ZŠ, 18.45 – zamyšlení, 18.50 – vystoupení mladých farníků s doprovodem, 19.00 – přestávka, 19.15 – vystoupení mladých farníků s doprovodem na kytaru, 19.25 – novodobé podobenství, 19.35 – vystoupení dětí ZŠ, 19.45 – zamyšlení, 19.50 – vystoupení mladých farníků s doprovodem na kytaru, 20.00 – přestávka, 20.15 – vystoupení mladých farníků s doprovodem na kytaru, 20.25 – novodobé podobenství, 20.35 – zamyšlení, 20.40 – vystoupení mladých farníků s doprovodem, 21.00 – závěr, 21.21 – modlitba při svíčkách, Po celou dobu je možné využít Poštu do nebe. Do košíčku pod kúrem je možno vložit úmysly, za které chcete, abychom se v závěru Noci kostelů pomodlili, Výstava kreseb nejmenších
farníků: JAK VIDÍ MŠI NAŠI NEJMENŠÍ, Výstava kreseb dětí ze ZŠ Vrchoslavice: NÁŠ KOSTEL, Ve vstupu kostela výstava Kostel sv. Michaela a jeho varhany.

TIŠTÍN

Kostel svatého Petra a Pavla
Program: 18:00 – 18:45 hodin koncert (zejména) tištínských žáků ZUŠ
Němčice nad Hanou

KOSTELEC NA HANÉ

Kostel svatého Jakuba Staršího
Program: 15.30 – 21.30 – vystavení dvou nových zvonů v lodi kostela, 16.00-17.00 – koncert dětí ZUŠ Plumlov, 17.00-17.30 – volná prohlídka kostela, 17.30-18.15 – mše svatá, 18.30 – 19.30 – koncert Zvonky dobré zprávy, 19.30 – 20.30 – Volná prohlídka kostela, 20.30 – 21.30 – večerní ztišení v záři svíček, 21.30 – 22.00 – ukončení Noci kostelů

MOSTKOVICE

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program: 19.00-22.00 – hudební vstupy kostelní scholy Mostkovice – možnost prohlídky gotických nástěnných maleb – možnost prohlídky kostelní věže – možnost prohlídky fary – prohlídka knihovny Dona Bosca na faře

PLUMLOV

Kostel Nejsvětější trojice
Program: 19.00 – zahájení, 19.15 – krátce o historii kostela, 19.15 – 20.45 – hudební vstup plumlovské scholy, 20.30-20.35 – duchovní slovo, 20.45 – krátce o historii kostela, do 21.15 – hudební vstup plumlovské scholy, 22.00 – ukončení

URČICE

Kostel svatého Jana Křtitele
Program: 17.30 – Nebeská pošta, 18.00 – mše svatá, 19.00 – historie kostela, prohlídka varhan, výstava liturgických předmětů a rouch v sakristii, 20.30 – Májová pobožnost, 21.00 – závěrečné požehnání, doprovodný program: výstava výtvarných prací žáků ZŠ Určice, výstava historických fotografií Určic, skákací hrad pro děti, detektivem v kostele, pingpongový zápas s důstojným pánem

OLŠANY U PROSTĚJOVA

Kostel svatého Jana Křtitele
Program: 17.00 -zahájení, olšanské zvony, čtení, 17.30. hudbení vystoupení, 18.00 – divadelní představení žáků MŠ, 18.40 – volná prohlídka kostela, 18.40 – posezení u cimbálu, 19.20 – repríza divadelního představení žáků MŠ, 20.40 – čtení na dobrou noc, 21.00 – zakončení

OHROZIM

Kostel svatého Václava
Program: 18.00 zahájení, 18.00- 18.30 – povídání o kostele, 18.30- 19.00 – prohlídka kostela, věže, 19.00-20.00 – koncert, 20.00 – 20.15 – mešní víno, ochutnávka, 20.15.- 21.00 – prohlídka kostela, věže, 21.00 – zakončení

SMRŽICE

Kostel svatého Petra a Pavla
Program: 18.00 – mše, prohlídka kostela

JESENEC

Kostel svatého Libora
Program: 17.00-18.00 – Májová pobožnost, 18.00-20.00 – prohlídka lodě kostela, 18.30-19.00 – velikonoční radost v poezii, 19.00-19.30 – velikonoční radost v hudbě

KONICE

Kostel Narození Panny Marie
Program: 17.00-18.00 – Májová pobožnost, 18.00-22.00 – prohlídka kostela, prezentace fotografií ze života farnosti, prohlídka krypty pod kostelem, 18.00-19.30 – prohlídka věže kostela, 20.00-20.30 – pěvecké vystoupení kytarové scholy z Konice, 21.00-21.30 – vystoupení chrámového sboru z Konice, ochutnávka mešních vín, prezentace charity a občerstvení