„Přijde mi to jako dobrý nápad. Běžně do kostela nechodím, ale minulý rok jsme s manželem prošli hned čtyři. Poslechli jsme si koncert a ochutnali mešní víno. Líbí se mi, že se člověk často dostane i do míst, která nejsou volně přístupná. Některé kostely dělají i programy pro děti, proto letos plánujeme vzít i vnoučata. Myslím, že vystoupení klauna nebo pohádka se jim bude líbit," řekla Libuše Dvořická.

Ve znamení zábavy pro děti se ponese začátek Noci kostelů v prostějovském husitském sboru. Ten si letos přichystal bohatý program pro děti i dospělé, který je rozdělený do tří bloků. A právě ten první je věnovaný dětem.

„Od osmnácti hodin přijde za dětmi do kostela klaun, na jeho vystoupení pak naváže Divadlo plyšového medvídka, které vystoupí s ekologickou pohádkou Ostrov pokladů," nastínila farářka Ivana Krejčí.

Od dvaceti hodin pak bude kostel patřit zejména letošnímu šestistému výročí upálení Jana Husa.

„Během večera se prostřídá několik pásem duchovní hudby, čtení z Bible, ale také z Husových kázání. Po celou dobu budeme mít ve sboru také výstavy o Bibli i o Janu Husovi," dodala Ivana Krejčí.

Nejen v Prostějově

Do letošní Noci kostelů se zapojí desítka kostelů a modliteben z Prostějova, ale lidé také mohou navštívit kostely v Brodku u Prostějova, Bukové, Dobromilicích, Jesenci, Kostelci na Hané, Nezamyslicích, Ptení nebo Smržicích. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku oratoří, varhan a věže se zvony v Brodku u Prostějova, prohlídku hrobky s originální květinovou výzdobou v Dobromilicích, na promítání starých fotek kostela ve Vrahovicích nebo na prohlídky kostela Povýšení svatého Kříže v dobových kostýmech a při svíčkách.

Lidé, kteří nechtějí mezi jednotlivými prostějovskými kostely putovat pěšky, se mohou svézt historickým kočárem. Kostely přivítají návštěvníky v pátek od osmnácti hodin a některé z nich budou mít otevřené brány až do půlnoci.

Program jednotlivých kostelů

Kostel Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova

20.00 – 20.30 – historie a prohlídka kostela s výkladem

20.30 – 21.00 – koncert naší scholy

21.00 – 21.30 – prohlídka liturgických předmětů, oděvů a knih s výkladem

21.30 – 22.00 – povídání o varhanách + malý koncert

22.00 – 22.30 – rok zasvěceného života

22.30 – 23.00 – příležitost ke ztišení a modlitbě

Kaple sv. Josefa v Bukové u Protivanova

Animovaná mše svatá

Přivítání duchovním správcem farnosti

Děti tralalají aneb trumpety a flétny oslavují Boha

Videoprezentace o historii kaple svatého Josefa

Malé soutěžení: doplň větu z Písma svatého

Virtuální procházka po farnosti

Dvanáct květin pro duši

Závěrečná adorace při svíčkách

Doprovodný program během celého večera: tvořivá dílna pro děti, výstava obrázků svatých, výstava sošek Panny Marie a starých liturgických předmětů

Kostel Všech svatých v Dobromilicích

18.00 – 19.00 – mše svatá

19.00 – 21.00 – komentovaná prohlídka kostelní věže, prohlídka hrobky s originální květinovou výzdobou, výtvarná dílna

19.05 – 19.30 – z historie farnosti

19.35 – 20.10 – hudební program Pavly Zbořilové

20.20 – 20.50 – prohlídka kostela, fary a komentovaná prohlídka sakristie

21.00 – 21.45 – vystoupení hudebního uskupení DoHra

21.55 – 22.10 – Ze života farnosti

22.15 – 22.45 – Cantate Domini

23.00 – 24.00 – večerní chvály

Kostel sv. Liboria v Jesenci

16.30 – 17.00 – promítání – Vánoční pásmo

17.00 – 17.30 – soutěž dětí

17.30 – 18.00 – májová pobožnost

18.00 – 19.00 – vystoupení dětského sboru Skřivánci

19.00 – 20.00 – vystoupení místního sboru

20.00 – 20.30 – prohlídka kostela

21.00 – 22.00 – prostor pro ztišení a rozjímání

Kostel sv. Jakuba staršího v Kostelci na Hané

16.00 – 17.00 – koncert dětí ZUŠ

17.00 – 17.30 – interaktivní prohlídka kostela

17.30 – 18.00 – vystoupení tanečního souboru RUT

18.00 – 18.45 – mše svatá za rodiny

18.45 – 20.30 – prohlídka věže kostela

18.45 – 19.30 – videoprezentace ze života farnosti

19.30 – 20.00 – vystoupení Svatojakubského chrámové sboru

20.00 – 20.30 – prohlídka kostela, výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ

20.30 – 21.30 – kostel – dům modlitby

Kostel sv. Václava v Nezamyslicích

18.00 – 00.00 – mše svatá

19.00 – 19.30 – S hudbou v dětských srdcích…

19.30 – 21.00 – Noc otevřených dveří

21.00 – 21.30 – Melodie pro dnešní Noc

21.30 – 00.00 – modlitba za městys a požehnání

Sborový dům Apoštolské církve, Prostějov-Drozdovice

16.30 – 18.00 – Hrejte a bavte se s námi

16.30 – 20.00 – Zveme vás

18.00 – 21.00 – pozvánka do zahrady

Kostel sv. Josefa, Prostějov-Krasice

19.00 – 20.00 – Pár listů

20.00 – 21.00 – Don Bosco a salesiánští svatí

21.00 – 22.00 – V záři svíček

22.00 – 22.10 – závěrečná modlitba

Kostel sv. Bartoloměje, Prostějov-Vrahovice

17.55 – 18.30 – Zazpívété s nama

18.00 – 21.50 – Hanácká čumenda aneb Kókni zhora

18.00 – 21.50 – To bodete čočet

18.00 – 21.50 – Z čeho se modlele a modlijó

18.30 – 19.15 – Co psale a co se ochovalo

19.15 – 19.30 – Zaposlóchéme se do Řehořa

19.30 – 20.00 – Jak to bévalo na hrobé

20.00 – 22.00 – Pššššt!!! Hlavně nehulákat!

22.00 – 22.10 – Dobró noc s Pánem Bohem

Husův sbor, Prostějov

18.00 – 18.10 – husitský chorál

18.10 – 18.50 – Smějeme se v kostele

19.00 – 20.00 – pohádka pro děti

20.00 – 20.30 – Něco z klasiky I.

20.30 – 20.45 – Co je smyslem života? I.

20.45 – 21.15 – Něco z klasiky II.

21.15 – 21.30 – Co je smyslem života? II.

21.30 – 22.00 – Něco z klasiky III.

22.00 – 22.30 – Mistr Jan Hus mluví k nám i dnes I.

22.30 – 23.00 – Mistr Jan Hus v kostce

23.00 – 23.25 – Mistr Jan Hus mluví k nám i dnes II.

23.25 – 23.40 – Noční ztišení v duchu taizé

23.40 – 23.50 – Duchovní křesťanských církví v Prostějově

Kaple Cyrilometodějského gymnázia, Prostějov

19.00 – 20.00 – Křížová cesta

20.00 – 21.30 – Kaple ve škole

21.30 – 22.00 – závěrečné požehnání

Kaple sv. Anny, Prostějov

18.00 – 18.30 – májová pobožnost

19.00 – 22.00 – večerní rozjímání při duchovní hudbě

22.00 – 22.05 – závěr

Kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov

18.00 – 18.05 – pozdrav primátora města Prostějova Noci kostelů

18.05 – 19.00 – Vyprosme si boží požehnání pro dnešní večer

19.00 – 20.00 – Pojďte s námi do historie

20.00 – 21.00 – Mezi nebem a zemí

21.15 – 21.45 – Maria Královna nebe

22.00 – 23.00 – Dveře dokořán

23.40 – 23.50 – požehnání městu

18.00 – 19.00 – projížďky po náměstí TGM

21.00 – 22.00 – slavnostní projížďky s nočním osvětlením náměstím TGM

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Prostějov

18.00 – 18.05 – Otče náš, buď s námi

18.05 – 18.30 – Hrajeme si s dětmi

18.30 – 20.30 – komentované prohlídky

21.00 – 21.40 – Vlastimila a Orlice

21.50 – 22.30 – Zpíváme s kytarou

22.35 – 24.00 – V tichu se, člověče, jen tak zastav

23.55 – 24.00 – ukončení modlitbou

Kostel sv. Petra a Pavla, Prostějov

18.30 – 19.30 – mše svatá na zahájení Noci kostelů

19.30 – 23.30 – Noc v kostele

23.30 – 23.35 – liturgická modlitba před spaním

Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Prostějov

18.15 – 18.45 – Jak Pán Ježíš mluvil

19.00 – 20.00 – hodinka s barokní hudbou

20.00 – 21.00 – Exaudí zpívá spirituály

21.00 – 21.45 – husovské výročí

22.00 – 22.30 – Anneke kai – žalmy

23.30 – 23.35 – závěr

Modlitebna Sboru Církve bratrské, Prostějov

17.30 – 18.00 – Kačka odkládačka

18.00 – 18.30 – šikovné dětské ruce

18.45 – 19.15 – dorostenci v akci

19.15 – 20.00 – víra ve vírech života