Nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji je na Prostějovsku. Podle statistik si region na Hané a Drahanské vrchovině drží prvenství už delší čas. Důvodem je rozvoj průmyslové zóny v Prostějově a vznik drobných podnikatelských subjektů.

Dlouhodobý trend snižování počtu nezaměstnaných mírně narušil měsíc leden. Nárůst lidí bez práce je ale pro toto období běžný a očekávaný v celé republice.

Zanikají smlouvy

„Ke konci kalendářního roku lidem často končí pracovní smlouvy na dobu určitou, ve zvýšené míře pak ze zdravotních nebo osobních důvodů zanikají i živnosti drobných podnikatelů,“ objasnil větší počet nově evidovaných nezaměstnaných v měsíci lednu mluvčí Úřadu práce v Prostějově (ÚP) Adolf Tomandl.

Na konci ledna bylo v evidenci prostějovského úřadu 542 nových nezaměstnaných, zatímco v jiných letech to bylo v průměru 850 osob. Tím míra nezaměstnanosti v regionu vzrostla v lednu pouze na 4,4 procent, což je o 1,7 procenta méně, než je celorepublikový průměr a dokonce o 1,9 procent méně než v lednu loňského roku.

„K dnešnímu datu evidujeme 2692 uchazečů o zaměstnání, což představuje od začátku února mírný pokles,“ poznamenal Tomandl.
Citelný odliv zaznamenali úředníci i v kategorii absolventů středních a vysokých škol. Pro ty zbývající a mladistvé chystá ÚP kursy spojené s praxí.

Veřejně prospěšné práce

Možností pro návrat do práce pro dlouhodobě nezaměstnané jsou veřejně prospěšné práce. Původně byly určeny zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří zůstávali v evidenci déle než jeden rok a měli základní vzdělání anebo byli vyučeni, ale ze zdravotních důvodů v oboru pracovat nemohli.

„Uchazeče z uvedených skupin je teď možné na VPP umístit už po půl roce a nově také osoby, které jsou v naší evidenci déle než jeden rok bez ohledu na jejich vzdělání,“ vysvětlil změnu pravidel Tomandl.

Zájem starostů obcí prostějovského regionu o umístění nezaměstnaných na VPP roste. Během čtyř let se jejich počet zvýšil o víc než sto procent.
„Žádali jsme o šest lidí. Prozatím výběrovým řízením prošlo pět, ale doufáme že začátkem března s nimi nastoupí ještě jeden člověk,“ konstatoval starosta Bedihoště Oldřich Dokoupil.

„VPP využíváme už pět let, každým rokem na dva turnusy po čtyřech měsících. Je to výborná záležitost,“ ocenil starosta pomoc nezaměstnaných při údržbě obecního majetku.