Mírný nárůst míry nezaměstnanosti v prosinci potvrdil obvyklý vývoj událostí na konci roku. Některým zaměstnancům v tomto období skončily pracovní smlouvy i sezónní práce. Počet nezaměstnaných v regionu tak po mnoha měsících snižování opět o něco vzrostl.

„V historii úřadu práce mezi listopadem a prosincem ještě nikdy k poklesu nedošlo,“ potvrdil trend vrůstu počtu nezaměstnaných v posledním měsíci roku mluvčí Úřadu práce v Prostějově (ÚP) Adolf Tomandl. K 31. prosinci bylo v evidenci prostějovského ÚP 2605 osob, což představuje míru nezaměstnanosti 4,2 procenta.

„Celkový počet nezaměstnaných mírně vzrostl o 87. Do evidence jsme přijali 361 nových uchazečů, což je nejnižší množství od roku 1995. Prosincový průměr se totiž pohybuje okolo 560 osob,“ upozornil Tomandl.

V porovnání s prosincem roku 2006 klesl loni počet nezaměstnaných v regionu o 1180 lidí a míra nezaměstnanosti o celá dvě procenta. Nejvyšší je vzhledem k počtu obyvatel v Dobromilicích, Hradčanech - Kobeřicích a Pavlovicích u Kojetína. Naopak nejnižší v Hrdibořicích, Skalce a Ondraticích.
Více než polovina nezaměstnaných je v evidenci prostějovského ÚP déle než půl roku a téměř čtvrtina patří do kategorie osob se zdravotním postižením. „Podařilo se nám snížit počty i těchto skupin. Úřad přispíval zaměstnavatelům významnou finančních částkou na vytvoření společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací,“ poznamenal Adolf Tomandl.

O více než polovinu ubylo v průběhu loňského roku z evidence absolventů středních a vysokých škol. V důsledku nedostatku pracovních sil v některých oborech mění zaměstnavatelé svůj postoj k mladým lidem.

Absolventi nyní tvoří pouhých pět procent celkového počtu nezaměstnaných. ÚP jim nabízí hlavně účast v projektech hrazených z prostředků Evropské unie a rekvalifikační kurzy s několikaměsíční praxí. Ta jim totiž chybí a je zásadní překážkou pro získání zaměstnání.

Úřady práce v republice evidovaly ke konci roku 2007 354 878 osob. Meziměsíční nárůst nezaměstnaných zaznamenalo 73 úřadů práce, pokles čtyři úřady. Podporu v nezaměstnanosti poskytly 112 675 uchazečům o zaměstnání, tedy třetině všech lidí vedených v evidenci.