K 30. červnu evidovali pracovníci Úřadu práce (ÚP) v Prostějově 2 827 uchazečů o zaměstnání. „V průběhu uplynulého měsíce se do evidence přihlásilo 337 nových uchazečů o zaměstnání, což je nejnižší červnový počet za posledních deset let. V průměru jsme v tomto měsíci evidovali pět set nezaměstnaných,“ uvedl mluvčí prostějovského ÚP Adolf Tomandl. Pracovníci ÚP v červnu naopak vyřadili ze svých záznamů 523 osob. To je více než činí dlouhodobý průměr.
Vytrvale klesá také počet nezaměstnaných absolventů škol. Uplatnění na trhu práce v současné době hledá 73 mladých lidí, loni touto dobou jich bylo téměř sto devadesát. „Zaměstnavatelé začínají více přijímat mladé absolventy z důvodu nedostatku kvalifikovaných sil. Nezbytné je pro ně absolventy bez praxe zapracovat,“ vysvětlil Tomandl.

V červnu mohli nezaměstnaní na úřadu práce vybírat ze 766 volných míst, 252 bylo vhodných také pro absolventy.

Nezaměstnanost v regionu pozitivně ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich je růst ekonomiky v celé České republice. „V letním období se také zvyšuje počet nabídek sezónních prací v zemědělství nebo v lesnictví. Na vzestupu je i stavebnictví, na něž navazují další práce,“ poznamenal mluvčí úřadu.

Volná místa na Prostějovsku jsou v oděvnictví, strojírenství, v dopravě a ve stavebnictví, kde je kvalifikovaných pracovníků dlouhodobý nedostatek. „Stále také trvá velký zájem obcí o pracovníky pro veřejně prospěšné práce. V průběhu prvního pololetí roku 2007 jsme zřídili tolik míst, jako za celý uplynulý rok. Nyní jednáme například s obcemi Olšany, Buková, Němčice, Vícov nebo Skalka,“ potvrdil Tomandl.