„Je to nejlepší situace v kraji, na Jesenicku je to například téměř pětadevadesát lidí," uvedl analytik olomouckého Úřadu práce Jaroslav Mikšaník.

V Olomouci je situace jen o něco málo lepší než v Jeseníku, na jedno místo tam připadá přes osmdesát sedm lidí. Olomouc a Jeseník se tak dělí o druhé a třetí místo v republice. Nejhůře jsou na tom nezaměstnaní na Havlíčkobrodsku. Tam na jedno volné místo připadá téměř sto sedmnáct lidí.

Situace srovnatelná s Prostějovskem je v kraji jen na Přerovsku a na Šumpersku, kde na jedno volné místo vychází kolem čtyřiceti lidí.

Statistika nezaměstnanosti a volných míst v Olomouckém kraji - tabulka 1

Zdroj ÚPČR

Před rokem se na Prostějovsku držela nezaměstnanost sice těsně pod deseti procenty, na jedno volné místo však připadalo přes šestatřicet lidí.

Kartami zamíchá začátek roku

S úřednickými statistikami však zamíchá přelom roku.

„V tomto období zaznamenáváme vždy velký nárůst nezaměstnanosti. Během prvních měsíců zase klesala a při meziročním srovnání byla vždy nižší. Tento trend však v minulém roce přestal fungovat a trh práce zřejmě znovu upadá do recese," vysvětlil Mikšaník.

Nárůst nezaměstnanosti v lednu je způsoben nejen přílivem lidí, kterým ke konci roku vypršela pracovní smlouva. Do evidence se hlásí také amnestovaní vězni.

„V Prostějově jich přišlo čtrnáct a v Konici dva," upřesnil Mikšaník. Šestnáct lidí na celém okrese sice mnoho neznamená, ale v celém kraji toto číslo přesáhlo dvě stovky. A to už v přepočtu na sociální dávky představuje nějaké peníze.

Statistika nezaměstnanosti a volných míst v Olomouckém kraji - tabulka 2

* jedná se o nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahradí od ledna 2013 doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Zdroj ÚPČR

Strach o živobytí

Prohlubující se recese sebou ale také nese zhoršování podmínek na pracovištích. Někteří zaměstnavatelé totiž zneužívají strachu lidí o živobytí.

„Pracuji v podniku, který se zabývá tvářením materiálu za tepla. Vzduch má kolikrát kolem čtyřiceti stupňů, ale práce na lince jede ve třech směnách a nesmí se zastavit. Často nemůžete jít ani na záchod, na oběd, nebo se napít. Nikdo se ale neozve, protože odpověď je vždycky stejná: Běž, za bránou čekají desítky dalších," posteskl si Petr, který z pochopitelných důvodů nechtěl do novin říkat nic bližšího. 

Statistika nezaměstnanosti a volných míst v Olomouckém kraji - tabulka 3

Zdroj: ÚPČR