Pavel Chlum si nedokáže představit, že by jeho nezaměstnaný vysokoškolsky vzdělaný kamarád s desetiletou praxí v manažerské pozici musel vzít do ruky lopatu a uklízet z ulic sníh.

„O práci přišel začátkem roku a od té doby se mu nedaří nic sehnat, protože chce úplně změnit zaměření. Vybíravý není, ale samozřejmě nechce třeba nabízet služby operátorů nebo zdravotní pojištění. Práci proto dosud nemá,“ podotkl Chlum.

Od ledna se však situace mění. Lidé, kteří jsou registrovaní na úřadu práce déle než dva měsíce, budou vyzvaní, aby se zapojili do veřejné služby.

A to bez ohledu na své vzdělání či předešlou praxi.

Pokud odmítnou veřejnou službu, budou z evidence úřadu práce vyřazeni, a nebudou tak mít nárok na sociální dávky. Úřady práce však budou vybírat uchazeče s ohledem na jejich schopnosti či délku evidence.

„V evidenci nad dva měsíce máme 4466 uchazečů. Na veřejně prospěšné práce či veřejnou službu budeme posílat zejména ty, kteří jsou v evidenci déle než rok nebo u kterých se evidence často opakuje,“ potvrdila Věra Crhanová.

Dvacet hodin práce týdně

Změnou oproti dosud platnému znění zákona je i to, že lidé budou muset odpracovat dvacet hodin týdně namísto dvaceti až třiceti hodin za měsíc.

Ne vždy se však musí jednat o úklidové práce.

„Veřejná služba je práce dělaná ve veřejném zájmu, ne za účelem zisku. Může jít například o doprovázení starších osob na úřady, pomoc ve školních jídelnách při výdeji obědů či v knihovnách při sestavování kartoték,“ vyjmenovala možnosti krajská koordinátorka Monika Gloserová.

Vykonáváním veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby si nezaměstnaní nebo lidé s nízkými příjmy mohou přilepšit.

„Za veřejně prospěšné práce dostávají mzdu, výkon veřejné služby zase zabraňuje jejich sociální izolaci a udržuje výši příspěvku na živobytí,“ vysvětlila krajská koordinátorka.

Převedení veřejné služby na úřad práce je pouze jednou ze změn, které začnou platit od 1. ledna.

„Jelikož stěžejní součástí první fáze sociální reformy je přechod výplaty sociálních dávek z městských úřadů na úřady práce, primárně se řeší přesun těchto agend. Ten je organizačně velmi náročný. Je nutné zajistit, aby od Nového roku běžela výplata sociálních dávek bez zádrhelů,“ uzavřela Gloserová.

Hana Masaříková a zpravodajové Deníku