Studny nikdo delší dobu nevyužíval a ochranné pásmo ztratilo svůj smysl.

„Žádná z těchto studní nebyla napojena na vodovod, protože ve většině z nich voda neodpovídala normám pro pitnou vodu,“ popsal důvody proč město požádalo o zrušení pásem starosta Kostelce na Hané Vladimír Procházka.

Vrt v cihelně sloužil jako záložní zdroj vody, ale pro vysoký obsah železa není voda použitelná. Vrt nad hřbitovem nikdo nevyužíval. Kopanou studnu v cihelně příležitostně využívají místní hasiči. „Studna měla posílit městský vodovod, ale upustili jsme od toho, když se při rozborech prokázalo, že není pitná kvůli vysokému obsahu železa a bakterií,“ doplnil starosta.

Vrt u bývalého JZD sloužil do roku poloviny roku 2000 jako jediný vodní zdroj kosteleckého vodovodu. „V té době došlo k přepojení vodovodu na vodojem „Stráž“,“ vysvětlil starosta. Vrt tak zůstal nevyužit.

Lidé v Kostelci jsou na pitnou vodu citliví, protože jí nemají nadbytek. „Nemůžeme říct, že máme dostatek vody, v některých letech jsme museli vodu do města dovážet,“ vysvětlil starosta a dodal: „Tyto studny nebyly využívané, proto jsme požadovali zrušení ochranného pásma.“