„Přes dvacet let jsem starostou a celou tu dobu jsem přemýšlel o tom, že Stínava nemá vodní plochy. Nakonec jsme před několika lety získali peníze přes dotační program, a tak jsme tu vybudovali dvě malé a dvě velké tůně," shrnul Pavel Bokůvka.

Jejich vodní plocha představuje celkem dva a půl tisíce čtverečních metrů a v nejhlubších místech dosahují téměř tří metrů.

„Rok trvalo vyřizování a zhotovení projektu, průzkum lokality, získat stanovisko odborníků až po konečné rozhodnutí, že dotaci kolem tří milionů korun získáme. Samotná realizace nám pak zabrala dva měsíce," popisoval starosta.

K tůním navíc dřív chodili lidé po silnici, která je právě v této části poměrně frekventovaná.

I tento problém obec dodatečně vyřešila a vybudovala novou přístupovou zpevněnou cestu okrajem lesa.

„Počítáme s tím, že to bude později naučná stezka, kterou rozšíříme o další okruh. Povede mimo hlavní silnici až do obce. Ale důležité je, že k tůním se teď lidé dostanou bezpečněji," doplnil stínavský starosta.

NA PROCHÁZKU I VÝLET

Posezení u vody využívají podle jeho slov maminky s kočárky, Stínavští sem chodí na procházku s pejsky, odpočinout si tady mohou i lidé, kteří jenom projíždějí třeba do Boskovic.

„Ještě sem dáme lepší lavičky a také odpadkové koše, aby se tu dalo i posvačit. Je to krásné oddechové místo," řekl Pavel Bokůvka, který počítá s tím, že do budoucna vodní plochy v obci ještě rozšíří.

Jeden ze zastupitelů ve Stínavě Jan Blata by byl raději, kdyby tu měli místo tůní rybník.

„Tůně nejsou špatné, ale rybník je mimo jiné zásobárna požární vody, žijí tam ryby a lidé se v něm mohou vykoupat," dodal.

To starousedlík Josef Komárek je s tůňkami spokojený a ve Stínavě se mu podle jeho slov žije dobře. „Prostě se mi tady líbí," sdělil stručně skromný muž.

PLÁN? PITNÁ VODA

Ve Stínavě však nezůstalo v poslední době jen u tůní. Obec mimo jiné vysadila novou lipovou alej, upravila terén před krásným místním hřbitovem a založila malý park u autobusové zastávky.

„A dalších plánů do budoucna máme hodně. Vzhledem k tomu, že nyní ve Stínavě zásobujeme domácnosti pouze užitkovou vodou, požádali jsme o dotace na vybudování průzkumného vrtu. Dnes máme jeden devadesát metrů hluboký, kterým chceme časem obci dodávat pitnou vodu," zmínil stínavský starosta s tím, že také uvažují o tom, aby každá domácnost měla svou rodinnou čističku odpadních vod, protože pitná voda bude podle něj čím dál dražší.