„Kvalifikovaný odhad odevzdaných přiznání je 15 462 kusů. Zhruba tisíc jich ještě dojde poštou,“ konstatovala zástupkyně ředitele Finančního úřadu v Prostějově Zdenka Smrčinová.

Dodala, že lidé chodili průběžně, fronta se tvořila minimální.

Kdo nestihl odevzdat daňové přiznání do 2. dubna má šanci ještě dalších pět pracovních dnů, kdy trvá takzvaná leberační lhůta.

Potom už může finanční úřad udělit pokutu za pozdní podání daňového přiznání. Tu vypočítá procentem z vyměřené daně, minimální výše pokuty je však pět set korun.

„Úřednice mi řekli, že mi chybí ještě nějaké dokumenty. Protože pracuji mimo Prostějov, ponesu je na úřad až v pátek. Snad to stihnu bez pokuty,“ řekl Jaromír Soukeník z Prostějova.

Pokud nestihnete ani leberační lhůtu, máte ještě jednu možnost.

„Kdo má daňového poradce, tomu se termín prodlouží o tři měsíce,“ připomněl ředitel finančního úřadu Pavel Michalec.

Kateřina Slouková, Marek Gerhard