„V obci to není jediný betlém, který tady máme. Kromě dřevěného v kapli sv. Floriána máme i jeden venkovní, který stojí u vánočního stromu. Je namalovaný na dřevotřískovém podkladu a věnovali nám jej manželé Náglovi," uvedla referentka obce Zita Holbová.

Venkovní betlém je veřejnosti přístupný každý den. Ten dřevěný mohou zájemci vidět poprvé na půlnoční mši a poté při bohoslužbách.

V Prostějově mají i Čumila

Prostějovské náměstí zdobí už od listopadu monumentální betlém bratislavského sochaře a řezbáře Alojze Machaja.

„Prostějovský betlém znázorňuje klasické aktéry zrození Jezulátka. Jedná se především o Ježíška, Marii, Josefa, anděla zvěstovatele, pastýře a jejich stádo oveček, klanějící se tři krále, oslíka a volka, kteří svým dechem zahřívají právě narozené dítě," popisuje betlém na náměstí T. G. Masaryka kurátor Miroslav Švancara, který se zasloužil o to, aby se betlém ocitl v Prostějově. Zároveň dodává: „Zvláštností „prostějovského betlému" je postava „Čumila", která důstojnou kompozicí děje netradičně odlehčuje a dává duchovnímu obrazu díla mile lidský rozměr," doplňuje Švancara, který je na prostějovský betlém náležitě hrdý.

„Kdyby se mi v životě v oblasti kultury a výtvarného umění nic nepodařilo, pak skutečnost, že jsem se zasloužil o to, aby se betlém ocitl a zůstal v Prostějově, mi úplně stačí. Když vidím každý rok rozzářené oči dětí a prostějovany i návštěvníky města jak se u betlému fotografují, nemohu se ubránit dojetí a jakéhosi pocitu zadostiučinění. Betlém je má srdeční záležitost," uzavřel kurátor Švancara.

Rarita v Určicích

Svůj betlém má i obec Určice nedaleko u Prostějova. Dřevěnou scenérii narození Ježíška mohou návštěvníci vidět v tamějším kostele sv. Jana Křtitele. Kromě tradičních figur však betlém nabízí i vzácnou raritu. Součástí betlému jsou totiž více než metr vysoké sochy v hanáckých krojích.

„Je to minimálně stoletá tradice, kdy tyto sochy vystavujeme," říká kostelník Josef Wolf. O jejich původu však kroniky mlčí.

„Nikdo neví, odkud figury jsou. Ale předpokládá se, že je u nás zanechaly řádové sestry, které v Určicích dříve působily," poznamenává Josef Wolf. Určický betlém si mohou zájemci prohlédnout na půlnoční mši a pak během následujících bohoslužeb.