Regulační poplatky, které ve výši třiceti korun musí lidé od letošního roku platit za návštěvu lékaře, hradí pacienti prostějovské nemocnice na pokladně ve vestibulu tohoto zdravotnického zařízení nebo přímo na ambulancích a v lůžkových odděleních. Vybírá je od nich zdravotnický personál.

Za běžná vyšetření platí pacienti třicet korun, noc v prostějovské nemocnici je stojí šedesát korun. Za ošetření na pohotovosti si připlácí o dalších třicet korun více. „Při ambulantním vyšetření zaplatí nemocný poplatek v hotovosti. Na lůžkové části vystaví personál poslední den hospitalizace pacientovi fakturu, kterou uhradí na centrální pokladně nemocnice buďto v hotovosti, nebo – jak ukládá zákon – nejpozději do osmi dnů,“ sdělil mediální zástupce prostějovské nemocnice Tomáš Želazko. Podle něj se doba, kterou pacient stráví v ambulanci, prodlouží.

„Větší zatížení zdravotnického personálu se samozřejmě snažíme minimalizovat prostřednictvím speciálních programům. I přesto ale vytížení personálu vzroste,“ přiznal Tomáš Želazko. Jak řekl, peníze získané z regulačních poplatků půjdou na vybavení čekáren, ambulancí nebo pokojů nemocnice.
Stejně tomu bude i v dalším prostějovském zdravotnickém zařízení Medicoms ve Vrahovicích. „Poplatky u nás pacienti platí přímo na recepci. Zatím se nám nestalo, že by některý z nich odmítl zaplatit,“ uvedl lékař Jiří Praus. „S vybíráním poplatků máme jen starosti. Museli jsme zavést pokladní knihu a další administrativní úkony. Po odečtení všech nákladů nám z třicetikorunového poplatku zbude stěží polovina,“ dodal lékař.

Ani pacientům prostějovských nemocničních zařízení se vybírání poplatků nelíbí. „Jsem na mateřské dovolené, manžel pracuje jako údržbář a domů nosí pár tisíc. Když se mě nebo jemu něco stane a budeme muset chodit po vyšetřeních nebo jít na operaci, bude to pro nás opravdu velký zásah do rozpočtu,“ řekla žena, která v prostějovské nemocnici platila poplatek za běžné vyšetření na jednom z oddělení.