Firma Agel, jejíž dceřiná společnost Středomoravská nemocniční, v neděli dostala do pronájmu nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku, ujistila, že případný zisk vytvořený v budoucnu v jednotlivých nemocnicích, se zařízením vrátí. Předseda dozorčí rady Agelu Tomáš Chrenek ale předpokládá, že nejméně rok dva budou na převzaté středomoravské nemocnice ostatní zdravotnická zařízení sítě Agelu spíše doplácet.

„Pro nás nejenom jednotlivé nemocnice, ale i jednotlivá oddělení jsou samostatná nákladová centra, to znamená, že jsme schopni vyhodnotit, které oddělení je nakolik efektivní,“ uvedl ocelářský magnát Chrenek, který ovládá společnost provozující na Moravě největší privátní síť zdravotnických zařízení.

„Jsme schopni porovnat výkonnost jednotlivých nemocnic, a ta následně vytváří nárokové prostředky na investice,“ sdělil.

Chrenek ale nepočítá, že by tyto do 1. července příspěvkové nemocnice ihned začaly vytvářet zisk. Naopak. „Předpokládáme rok dva jako zdrojově nedostatečné období, kdy naopak ostatní nemocnice fungující v našem řetězci budou na nemocnice přispívat,“ poznamenal.

Například provoz šternberské nemocnice podle náměstka ředitele Pavla Gregora dotoval kraj ročně pěti miliony korun. Další miliony poslal na investice, například vloni deset milionů korun. „Přesné „noty“ zatím nemáme, ale je předpoklad, že podmínky budou v jednotlivých nemocnicích rozdílné. V kolektivní smlouvě budou stanoveny minimální hranice platů a jiných požitků, a pokud si nemocnice vytvoří zdroje a bude zisková, bude moct mít například sociální fond - podle toho jaké budou hospodářské výsledky,“ uvedl náměstek Gregor.

Agel již ohlásil, že chce v nemocnicích zefektivnit hospodaření. V první řadě se zaměří na provozní výdaje. Úspory vidí v zásobování léky a zdravotnickým materiálem, ale i energiemi či ve službách, například praní prádla.

Na mzdy sahat nebude. Zaměstnancům garantuje meziroční mzdový nárůst o 3,8 procenta, ovšem ne celoplošně, ale adresně. Připravuje personální audit, podle něhož rozhodne o případných personálních změnách. Agel ujistil, že firma nechystá omezování péče ani rušení méně výdělečných oborů. Do budoucna předpokládá profilování nemocnic v některých oborech.