Transformace nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku postavila proti sobě některé samosprávy měst a kraj.

Představitelé Přerova se v pondělí ohradili proti záměru kraje, aby nemocnice provozoval soukromník. Spolu se Šternberskými kraji vyčítají, že nesplnil podmínku, nenabídl nemocnice samosprávám, a vypsal výběrové řízení na dlouhodobý pronájem zdravotnických zařízení. Přerovští dokonce varovali, že se obrátí na soud, pokud tendr na nejméně dvacetiletý pronájem nemocnice nezastaví. Podle vedení kraje ale zákon ukládá nabídnout nemocnice státu nebo samosprávám. Což udělal.

Přerovští zastupitelé na pondělním zasedání vyzvali kraj, aby zastavil všechny právní kroky vedoucí k transformaci nemocnice v Přerově. Podle nich nesplnil zákonem danou povinnost a nenabídl převod nemocnice do vlastnictví města. Pokud Přerov nabídku do konce dubna neobdrží, podá na kraj žalobu. Z řad zastupitelů se však ozývaly i hlasy, že apel přichází pět minut po dvanácté, protože transformaci nemocnic krajští zastupitelé už dávno schválili a vyhlásili i výběrové řízení na pronájem.

Kraj s nabídkou pronájmu městům stále otálí

„Ještě není pozdě. Žádná smlouva zatím nebyla uzavřena. O nemocnici jsme projevili zájem už v roce 2005 a pak i v roce 2006. Nabídka z kraje, která nám hned po státu náleží, však nepřišla,“ uvedl jeden z předkladatelů návrhu Michal Chromec. Tento zastupitel a lékař vyjádřil obavy nad dlouhodobým pronájmem nemocnic.

„Dvacet let je strašně dlouhá doba, která by mohla mít negativní dopad mimo jiné i na přísun financí do nemocničního zařízení z Unie,“ mínil Chromec. Jeho kolega-zastupitel Josef Nekl řekl: „Přerovská nemocnice v posledních letech hospodaří dobře. Jsme schopni ji uživit,“ prohlásil.

Primátor Přerova Jiří Lajtoch (ČSSD) v pondělí veřejně vyzval zastupitele Prostějova a Šternberka, aby se připojili k Přerovu a vyjádřili nesouhlas se zamýšleným postupem kraje. Iniciativu přerovských zastupitelů již podpořila i prostějovská senátorka Božena Sekaninová (ČSSD), která požaduje, aby se k tomuto kroku připojili i prostějovští zastupitelé. K tomu je vyzvala už v únoru. „Tehdy zastupitelé odkázali na nedostatek informací,“ řekla senátorka. Podle místostarosty Miroslava Pišťáka (ČSSD) by se transformací nemocnic mělo zastupitelstvo zabývat 24. dubna.

Stejně tak šternberští zastupitelé nesou nelibě, že kraj nenabídl nemocnici městu. „Interpelovali jsme hejtmana a radu kraje, aby vysvětlili, proč ji nenabídli. Chceme vědět, jak se vyrovnají třeba s movitým a nemovitým majetkem města v nemocnici,“ sdělil radní města Jiří Zemánek (ČSSD).
Vedení kraje již dříve upozornilo na to, že zákon mu neukládá povinnost nabídnout nemocnice městům. Jediný, kdo by mohl mít na nemocnice nárok je podle hejtmana Ivana Kosatíka (ODS) stát. Kraj je státu nabídl, ten ale zájem neměl. Postoj přerovského primátora považuje hejtman Kosatík za předvolební tah. „Nenecháme se ovlivnit, na našem rozhodnutí se nic nemění,“ prohlásil Kosatík.