„Kromě vlastního založení nemocnice bude v rámci vernisáže připomenuto i 60. výročí úmrtí prvního ředitele nemocnice, chirurga Jaroslava Mathona a také desetileté výročí přestěhování nemocnice do nového areálu," sdělila k výročí mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.

„Zaměstnanci jednotlivých oddělení proto shromáždili řadu historických dokumentů a fotografií, zobrazujících nejen vznik původní nemocnice a její tehdejší provoz, ale také snímky ze stavby nového areálu na Mathonově ulici," přiblížila Hana Szotkowská a dodala, že součástí vernisáže budou i kroniky některých oddělení, plné zajímavých historických vzpomínek a momentek. close Prostějovská nemocnice slaví 125. výročí svého vzniku - archivní snímky zoom_in

Nová nemocnice, nesoucí jméno korunní princezny Stefanie, byla otevřena po dvouleté výstavbě na pozemcích bývalého vojenského cvičiště na „Brněnském předměstí" v roce 1888. Tehdejší pacienti měli k dispozici 2 externí lékaře a 4 ošetřovatelky. Tento personál zajišťoval péči pro nemocné na 118 lůžkách.

První primář

Prvním samostatným primářem nemocnice byl později jmenován Jaroslav Mathon, chirurg, který přišel do Prostějova po svém působení na několika klinikách ve Vídni a který se celkově o rozvoj všeobecné městské nemocnice významně zasloužil.

„Prvnímu primáři a řediteli Mathonovi proto logicky náleží v rámci výstavy důstojné místo. Za jeho působení byla v nemocnici započata přístavba operačního sálu s předsíní a sterilizační místností. Počet operovaných případů pak rychle stoupal a tím rostl i celkový počet ošetřovaných," uvedl lékař Jiří Šťastný, který se na přípravě vernisáže podílel. close Prostějovská nemocnice slaví 125. výročí svého vzniku - archivní snímky zoom_in

Nová budova? Inspirace ve Švýcarsku

V 50. letech minulého století pak bylo kvůli nevyhovujícím podmínkám rozhodnuto o výstavbě nového nemocničního areálu. Projektovou přípravu provázela řada problémů, docházelo k mnoha změnám, až byl nakonec zvolen projekt, inspirovaný nemocnicí ve švýcarském St.Gallen. Vlastní stavba nové nemocnice byla zahájena v roce 1996 a dokončena právě před 10 lety, tedy v roce 2003.

„Myslím, že Prostějov má krásnou a moderní nemocnici. Otcové, zakladatelé by patrně žasli nad tím, jaký učinila medicína za 125 let pokrok i jak se zvýšil obecný standard péče o pacienty," řekl ředitel nemocnice Tomáš Uvízl.

Výstava má především připomenout původní reálie a významné osobnosti.

„Vyvrcholením oslav potom bude slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců s oficiálními hosty i návštěvníky nemocnice, které připravujeme na 21. listopadu," připomněl Tomáš Uvízl k programu nemocnice s dlouhou historií.

Výstava fotografií a dokumentů týkajících se historie nemocnice bude ve vestibulu k vidění až do konce listopadu.