„V rámci výuky ukážeme a vysvětlíme, jak správně postupovat při volání záchranné služby, jak pomoci při krvácení, šokových stavech a bezvědomí. Lidé si prakticky vyzkouší úkony zachraňující život, jako je dýchání z úst do úst a masáž srdce na resuscitačním simulátoru,“ upřesnila náplň kurzu náměstkyně ředitele pro nelékařskou zdravotní péči Marie Jouklová s tím, že v budoucnu bude školení doplněno o speciální přednášky. Nabízí se například témata použití autolékárničky nebo sezonní úrazy.

„Účastníky kurzu rovněž naučíme, jak se zachovat v případě uštknutí hadem, otravy hub, popálení nebo tonutí,“ doplnila Marie Jouklová.

„Zájemci o kurz první pomoci se mohou hlásit telefonicky na čísle 582 315 787 nebo e-mailu, který najdou na stánkách nemocnice,“ uvedla mluvčí Hana Szotkowská.

Školení pořádá i SZŠ

Finančně o něco příhodnější podmínky má v oblasti školení první pomoci Střední zdravotnická škola v Prostějově.

„Kurzy pořádáme na základě požadavků úřadů, firem, ale přidat se k nim může každý. Účastníci platí za čtyřhodinový kurz dvě stě korun,“ zmínila se ředitelka zdravotnické školy Marie Dostálová s tím, že společně s Centrem služeb pro silniční dopravu podnikají její studenti také preventivně propagační akce. Pravidelně dvakrát až třikrát do roka zkontrolují v terénu několika desítkám řidičů lékárničky a ti se od nich leckdy přiučí, jak při poskytování první pomoci postupovat. Ošetřují například zranění na figurantce,“ podotkla Marie Dostálová.

Budoucí sestřičky z Prostějova také obvykle nechybí na Jarních dnech zdraví v Národním domě. Zpoplatněné kurzy první pomoci má i Český červený kříž. (das)