Personálně posílený tým specialistů zde nově pracuje ve dvou osmihodinových směnách a denně vyhodnotí i více než dvě stovky odebraných vzorků.

„Celkový počet testů kolem 200 je však maximální, a to z důvodu náročnosti na personální, technické i prostorové kapacity. Laborantky musí být erudovány v pipetování opravdu velmi malých objemů, v řádech mikrolitrů. Především je kladen důraz na jejich zručnost a zkušenost, jelikož místo v procesu vyšetřování je nejkritičtější, nejzodpovědnější a nejnáročnější,“ sdělila Ivana Kohnová, primářka Laboratoře lékařské mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny.

Tím rozhodně nelze opomenout práci mikrobiologů – vysokoškolských specialistů, kteří provádějí amplifikaci a interpretují definitivní výsledky vyšetření a zodpovídají za hlášení pozitivních výsledků i za denní hlášení.

Doktor Martin Pomajbík je primářem ARO Nemocnice Prostějov.
Vnímám v týmu velký pocit sounáležitosti, říká primář ARO Martin Pomajbík

Do testování na COVID-19 musela primářka zapojit zapisovatelky, mediky i laborantky momentálně z méně vytíženého provozu na mikrobiologii i z jiných úseků Oddělení laboratorní medicíny, aby bylo možné vytvořit tři pětičlenné týmy, které jsou schopné vyhodnocovat vzorky šestnáct hodin denně.

Od středy 18. března, kdy se v Prostějově začalo vyšetřovat, do středy 8. dubna vyhodnotila laboratoř 2435 vzorků, z toho 123 bylo pozitivních na COVID-19.

Náročná práce laborantek a vysokoškoláků - mikrobiologů bude pokračovat i během Velikonoc ve dvanáctihodinových směnách (o svátcích nebudou fungovat všechna odběrová místa, a tedy se předpokládá, že vzorků bude méně), od úterý 14. dubna je tým primářky Kohnové připraven opět na maximální testovací režim.

Ilustrační foto
Koronavir na Prostějovsku. Co vázne a co funguje podle starostů

Vzory ze střední Moravy

Prostějovská laboratoř vyšetřuje vzorky pacientů ze tří nemocnic Středomoravské nemocniční v Přerově, Prostějově a Šternberka a z Jesenické nemocnice, dále ze tří odběrových míst (stanů) v Prostějově, Šternberku, Přerově a dále také vzorky z výjezdové sanitky infekčního oddělení, která odebírá pacienty z celého kraje přímo u nich doma.

„Výsledky vyšetření jsme schopni v současné době poskytnout nejpozději do čtyřiadvaceti hodin od odběru, což je ve srovnání s ostatními regiony velmi dobré skóre,“ pokračuje primářka oddělení laboratorní medicíny.

„Jsem nesmírně pyšná na své zaměstnance! Někdy mě až dohání k slzám, když vidím, jak jsou děvčata oblečená ve skafandrech a obětavě pracují, bez možnosti se kdykoliv najíst, napít nebo vykonat hygienickou potřebu,“ přiznává primářka Ivana Kohnová a zároveň dodává, že s přímým průkazem nového koronaviru jsou spojeny obrovské nároky na administrativu.

Musí být stoprocentní kooperace s krajskou hygienickou stanicí, ústavem zdravotnických informací a statistiky a v neposlední řadě i s jednotlivými indikujícími lékaři i pacienty.

Coronavirus Dance Challenge před prostějovskou nemocnicí
VIDEO: Jak zatočit s "virem"? Před nemocnicí tancem radí sestřičky i strážníci