Za mikrofon před kašnou a sochou Šikulky se postavily Anna Buriánková a Natálie Fidrová, aby udávaly tón klasickým vánočním písním a koledám.

Hned po prvních tónech koledy „Nesem vám noviny“ se přidalo asi sedm desítek příchozích z řad veřejnosti.

„No zazpívat si koledy a vánoční písničky,“ odpověděl na otázku co ho na náměstí přivedlo Jiří Chytil.

Organizátoři připravili čaj na zahřátí, což ocenily hlavně děti. Během skladby „Vánoce, Vánoce přicházejí,“ už zpíval stohlavý sbor.

Na závěr za účast všem příchozím i organizačnímu týmu poděkovala Helena Spisarová, popřála všem klidné svátky provoněné cukrovím a jehličím a do nového roku hodně zdraví.

„Přestože je účast nižší než v minulých letech, je vidět že přišli ti, kteří zpívají rádi,“ zhodnotil Deníku akci starosta města Jan Vrána. 

Autorka: Adéla Palíšková