Zde přesáhnou náklady dvě miliardy korun.

Na nové trati přibyde druhá kolej a celá trasa bude vysokorychlostní. To si žádá nemalé úpravy.

Právě u Němčic to má být přes sedm set metrů dlouhý tunel, estakáda a nová železniční stanice.

V okolí města Němčice nad Hanou se začne pracovat koncem roku 2022 a práce potrvají zhruba dva a půl roku.

„Velkou část investic tvoří stavba dvoukolejného železničního tunelu o délce sedm set čtyřicet pět metrů,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. To nebude zdaleka všechno.

„Mimo tunel bude realizována estakáda přes oblast potoku Žlebůvka a silnici 433 na Prostějov. A právě u křížení s touto komunikací vznikne nová železniční zastávka,“ řekla Šubová.

Stará výpravní budova bude opuštěna.

„Její demolice není plánována, pro nás se však budova stane zbytnou a můžeme ji převést po realizaci stavby na jiného vlastníka,“ uvedla Šubová s tím, že město Němčice nad Hanou považuje budovu za historicky cennou a písemně požádalo správu železnic o její převedení do majetku města.

O podobě a průběhu realizace projektu byli obyvatelé Němčic již informováni.

„Firma MCO Olomouc, která zhotovuje tento projekt, vše lidem prezentovala. Ti, co na setkání přišli byli seznámeni i s termínem započetí stavby,“ uvedla starostka města Ivana Dvořáková.

Lidé měli k firmě nejrůznější dotazy.

„Ptali se zejména na možné narušení statiky domů kvůli tunelu nebo třeba ohrožení podzemních vod,“ řekl Dvořáková. „Zástupci firmy slíbili, že v nejbližší době na dotazy písemně odpoví,“ uvedla s tím, že i vedení města jezdí na pravidelná jednání. (her)